En krise rammer ikke to ganger, heter det seg. Vel, det var nettopp det som skjedde Stortinget. For andre gang på kort tid ble Stortinget nylig utsatt for hacking.

Denne gangen var det en sårbarhet i Microsofts Exchange-tjeneste som ble utnyttet. Sist var det sosial manipulering.

Sjokkerende? Ja. Overraskende? Nei.

Antall cyber-angrep øker år for år, og alvorlighetsgraden stiger. Accenture melder om 67% økning i datainnbrudd de siste fem år. Kostnadene stiger tilsvarende.

Cyberkriser er som andre kriser. De rammer når du minst venter det, og de aller fleste ledere håper i det lengste at krisen ikke rammer dem. Men det er langt smartere å forberede seg på at krisen en dag inntreffer, enn å håpe på det beste.

Å forberede seg på et cyberangrep koster en brøkdel av hva et alvorlig datainnbrudd vil gjøre. Kostnadene ved driftsavbrudd, informasjonstap, maskin- og systemødeleggelser og inntektstap beløper seg fort til titalls millioner av kroner.

Byråleder Axel Revheim sitter i en kontorstol og gestikulerer. Vi ser han gjennom en glassdør.
KRISEHÅNDTERING: En cyberkrise kan koste deg dyrt hvis du ikke er forberedt.

I de senere årene har jeg gjennomført et titalls krise- og beredskapsøvelser for norske ledergrupper. Dessverre ser jeg sjelden ledergruppene igjen.

Det kan se ut som at mange synes det er krevende og vanskelig å prioritere øvelser og kriseplaner, eller at en kvier seg for å gjennomføre en øvelse på nytt. Faktum er at verden endrer seg, at krisene endrer karakter, at ledergruppen endres og at kunnskapen som skal til for å håndtere kriser må vedlikeholdes.

Virksomheter bør revidere sine risiko- og sårbarhetsanalyser hvert år, for å avdekke hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe. Etter revisjonen bør det avholdes en skrivebords- eller spilløvelse for å teste planverket og krisehåndteringsevnen.

Et forslitt uttrykk heter «øvelse gjør mester». Kanskje er det mer gyldig enn «krisen rammer aldri to ganger samme sted». Ved å øve i trygge omgivelser kan en tørre å feile uten at det får konsekvenser.

Er bedriften din rustet for krise? ​ Vi kan hjelpe deg med å stå bedre rustet til å håndtere krise hvis det skulle oppstå.