– De primære utfordringene akkurat nå er dokumentasjon. Vi er ikke vant til å dokumentere så fryktelig mye, spesielt innen markedsføring. Nå blir vi tvunget til å ha system og orden på ting – og det er en utfordring for oss kreative sjeler.

Sitatet tilhører Aleksander Aas, ansvarlig for implementering av GDPR for Oculos og en av foredragsholderne under frokostseminaret. Torsdag 8. mars fortalte han om GDPR, og hvordan den nye reguleringen kommer til å påvirke alle oss som driver med kommunikasjon og markedsføring.

Et av de mest sentrale spørsmålene knyttet til GDPR omhandler konsekvensene av brudd på det nye lovverket. Aas kan bekrefte at det potensielt kan dreie seg om strenge bøtesatser, men sier samtidig at det ikke nødvendigvis er de økonomiske sanksjonene som først og fremst kommer til å påvirke oss.

– Den største reelle kostnaden her er faktisk omdømmekostnader. Det er ikke kult å få en nyhetssak på forsiden av avisen hvor bedriften blir hengt ut som de som kaster ut persondata på avveie.

I forbindelse med seminaret har Nucleus sammen med Aas utarbeidet et malverk bestående av dokumenter som skal hjelpe en å komme i mål til 25. mai. Malverket er laget for å hjelpe dem som kjenner at tiden begynner å bli knapp, og som har behov for rådgivning og assistanse på veien mot det nye lovverket. Administrerende direktør i Nucleus, Øyvind Løland, sier det ikke finnes et konkret svar på utfordringen, og at Nucleus vil tilpasse prosessen til hver enkelt kunde.

– Det er ikke sånn at alle må gjøre det samme. Det må selvfølgelig tilpasses, og vi har valgt en 80/20 løsning hvor det er veldig lite som skal til for å tilpasse til den enkelte kunden. Det vi kan stille med er eksempler på dokumentasjon som du trenger for interne formål, være seg personvernerklæringer, databehandleravtaler, dokumenter for interne formål eller eksempler på e-poster som skal sendes ut til kunder.

– På denne måten kan man spare mye tid, ressurser og penger, slik at man faktisk rekker fristen 25. mai, avslutter Løland.