Samfunnskommunikasjon har lenge vært en viktig del av Nucleus sin portefølje, og er et tjenesteområde som er i stadig utvikling. Nå styrker byrået satsningen på området ved å hente markeds- og kampanjesjef i Høyre, Thoralf Granerød.

– Vi er utrolig fornøyde med å signere en så erfaren rådgiver som Thoralf. Med sin brede samfunnsforståelse, lange næringslivserfaring og store kontaktflate vil han være en viktig ressurs i videreutviklingen av vår tjenesteportefølje. En storsignering! sier Anette Jamtvedt, COO i Nucleus.

Thoralf Granerød kommer fra stillingen som markeds- og kampanjesjef i Høyre, der han har hatt markedsansvaret for partiets to siste valgkamper. Han tar også med seg 15 års erfaring som leder og konsulent i ulike kommunikasjonsbyråer, i tillegg til 18 år som konserndirektør med ansvar for marked og kommunikasjon i SpareBank 1 Gruppen.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe i et av de beste byråene i Norge. Jeg har fulgt de gjennom flere år og latt meg imponere over deres faglige dyktighet, deres verdigrunnlag, men også at de fortsatt virker både nysgjerrige og søkende på vegne av kundene. Min erfaring er at det bygger tillitt i markedet, sier Thoralf Granerød.

Hurtige samfunnsendringer og endrede rammebetingelser

I Nucleus skal Thoralf jobbe som seniorrådgiver og blant annet være medansvarlig for å bygge ut tjenesteområdet «Samfunn».

– Vi har i dag flere medarbeidere med lang erfaring og stor kompetanse knyttet til dette tjenesteområde, og har flere kunder hvor dette fagområde står sentralt, enten det er knyttet til myndighetskontakt, bærekraft, byutvikling eller interessentdialog. Nå er dette markedet i kraftig endring. Det skyldes blant annet de stadig hurtigere samfunnsendringene, hvor klimaendringene og krigen i Ukraina er de ferskeste eksemplene, som fører til endrede rammebetingelser for norske virksomheter, både i offentlig og privat sektor, sier Leif Iversen, fagansvarlig for Samfunn i Nucleus.

Ifølge Leif merker byrået et økt behov i markedet for kunnskap knyttet til å analysere og forstå endringene, iverksette nødvendige endringstiltak og ikke minst kommunisere disse på en måte som gir økt tillit, både internt og eksternt.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått med oss Thoralf i dette arbeidet – i han får vi en erfaren og allsidig rådgiver. I tillegg er det et ekstra pluss at han de siste syv årene også har vært, og fortsatt er, foreleser og sensor i kommunikasjonsfag ved Høyskolen Kristiania. Med hans dype forståelse for hele kommunikasjonsfaget vil han bli en ressurs for hele byrået, sier Leif.