I Nucleus utvikler vi stadig markedsføringsstrategier i samarbeid med kundene våre. Noen ønsker kun retningslinjer, mens andre ønsker at vi både utvikler og gjennomfører strategien.

Ved produksjon av, og rådgiving rundt, markedsføringsstrategier erfarer vi at flere kunder er usikre på hvilke markedsføringskanaler de skal være synlige på. I vår erfaring bunner dette ofte i tre utfordringer hos kunden – udefinerte mål, budsjetter eller mangel på kapasitet.

Les mer for våre konkrete tips til løsninger på disse utfordringene.

malin holter og cathrine hofland jobber sammen
DYNAMISK DUO: Malin og Cathrine er ansvarlige for digital annonsering i Nucleus.

Hva skal jeg sette som mål?

Å sette seg konkrete mål for markedsføringen kan være mer utfordrende enn det mange tror. Uten et konkret mål vil markedsføringen bli tilfeldig og vanskelig å evaluere og forbedre.

Et grunnleggende spørsmål man burde stille seg selv før man definerer målet sitt: Er målet ditt at annonseringen skal være merkevarebyggende eller salgsutløsende?

Videre er det viktig å sette spesifikke mål. Et eksempel på et dårlig definert mål kan være:

«Jeg ønsker flere leads og besøk på nettsiden vår»

Prøv heller en mer definert og konkret variant som er enklere å måle:

«Vårt mål er å øke antall leads med 40% mot samme periode i fjor, altså ønsker vi minimum 347 leads.»

Dette er et typisk salgsutløsende mål. Eksempler på konkrete merkevarebyggende mål kan være en økning i antall økter på nettsiden mot samme periode i fjor eller økt rekkevidde og engasjement på kampanjer i sosiale medier.

Ved å sette slike konkrete mål vil det være mye enklere for deg å evaluere resultatene basert på data, samt se hvilke kanaler som hjalp deg nå målet ditt.

«Vi prøver å unngå å gi anbefalinger til kunder basert på magefølelsen, men å basere rådene våre på innsikt og tilgjengelig data»
- Cathrine Hofland, Head of Media i Nucleus

GLAD I GOD ANNONSERING: Head of Media, Cathrine Hofland.

Hvor mye skal jeg ha i budsjett?

– og hvordan skal jeg allokere det på de ulike markedsføringskanalene?

Dette er et spørsmål uten fasit, men det er mulig å legge noen gode, generelle føringer. I Nucleus pleier vi å anbefale kundene våre å legge seg på et overkommelig kostnadsnivå i starten av en ny markedsføringsstrategi. Vi tar så en evaluering av resultatene når vi har nok data for å komme med nye budsjettanbefalinger. Ved å følge nøye med på resultatene og samle data underveis vil du etterhvert få en god forståelse for hva som fungerer og hva som gir din bedrift en god ROI (return of investment).

Ved å aktivt bruke tid på testing og datainnsamling vil du få mulighet til å allokere det tilgjengelige budsjettet ditt på de markedsføringskanalene som er mest hensiktsmessige og som faktisk treffer målgruppen din.

Lite kapasitet – hva skal jeg prioritere?

Iblant opplever vi at kunder ikke har nok kapasitet til å være tilstede på alle kanalene de ønsker, og derfor trenger hjelp til å prioritere hvor de skal legge ressursene sine.

Når det kommer til sosiale medier anbefaler vi definitivt å ha en Facebook-profil. Uten dette kan man bli sett på som uprofesjonell - samtidig som det hindrer deg fra å kjøre kampanjer på både Facebook og Instagram. I tillegg er det mange som bruker Facebook for å ta kontakt med bedrifter, enten via Messenger eller annen kontaktinfo på profilen.

Det vil også være en betydelig forskjell i relevante kanaler for B2B- og B2C-bedrifter. Jobber du B2B anbefaler vi ofte å prioritere LinkedIn da det er lettere å treffe spesifikke yrkesgrupper og andre bedrifter her.

Skjerm med google analytics oppe
TALLFESTET MAGEFØLELSE: Anbefalinger fra Nucleus baserer seg stort sett på innsikt og erfaring.

Google: en «sikker vinner»

Selv om det finnes uendelig med kanaler, er Hofland sikker når hun anbefaler Google-annonsering dersom du ønsker trafikk til nettsiden din.

– I Nucleus anbefaler vi at alle bedrifter satser på en always-on-strategi på betalt søk. En konstant tilstedeværelse på de største søkemotorene, Google og Microsoft Advertising (Bing), er svært viktig for å øke trafikken inn til nettsiden din og for å bli valgt når folk er i intensjonsfasen av kjøpstrakten. Vi ser at Google Ads hjelper mange av våre kunder med økt synlighet på nettet og at det gir dem en god ROI, forteller Hofland.

Dersom du skal ha en større kampanje hvor det er viktig at budskapet blir spredt ut over en større del av befolkningen eller i ulike miljøer, anbefaler vi å prøve ut kanaler som podcast-annonsering, utendørsreklame, kino eller TV hvis du har mulighet i budsjettet ditt. Markedsføring via disse kanalene krever dog et høyere annonsebudsjett.

Har du spørsmål knyttet til annonsering digitalt? Ikke nøl med å ta kontakt!