– Hyppige samfunns- og markedsendringer krever at virksomheter evner å omstille seg på en strategisk og tillitsfull måte. Kunnskapen om effektive endringsprosesser må derfor sitte i ryggmargen på enhver ledergruppe, sier Espen Hoff.

Espen Hoff har nær 25 års toppledererfaring fra både dagligvare-, byggevare og restaurantbransjen. Han var inntil nylig konsernsjef i Dely AS (tidligere Umoe Restaurants), og har vært administrerende direktør i blant andre Peppes Pizza, Byggmakker og Rimi.

Byråleder Anette Jamtvedt i Nucleus er svært fornøyd med å få Espen Hoff med på laget.

– Skal du lykkes med krevende endringer må du både være god på kommunikasjon og på endringsledelse. Espen har ledet endringer i store virksomheter, og utfyller dermed godt vårt tilbud til kunder som har behov for endringer. Som assosiert seniorrådgiver vil han være en svært verdifull ressurs når våre kunder trenger endrings- og ledelsesrådgivning, sier Jamtvedt.

Skal bidra til verdiskapning og konkurransekraft

Nucleus bistår virksomheter i endring både med kommunikasjons- og ledelsesrådgivning. Det har vært en trend de siste årene at kompleksiteten i endringsprosessene øker, og at mange kunder har behov for bistand også til rådgiving og gjennomføringen. Det er en av grunnene til at Nucleus nå knytter til seg Espen Hoff.

– Jeg vet av egen erfaring at metodene og verktøyene til Nucleus for effektiv kommunikasjon virker. Mitt største konkurransefortrinn er erfaring og forståelse rundt hva som kreves for å operasjonalisere strategier, med andre ord sørge for at virksomheter blir gode på å gjennomføre. Når alt dette kobles sammen så føler jeg meg trygg på at vi kan bidra med økt konkurransekraft for kundene til Nucleus, sier Hoff.

– Vi har jobbet med Espen gjennom flere kundeforhold og vet han har en helt unik bransjeinnsikt. Samtidig ser han de store linjene og vet hvordan ledere på ulike nivåer må jobbe for å forankre og rent praktisk implementere strategien til selskapet. Vi kjenner han også som en med forståelse for og kunnskap om betydningen av god kommunikasjon, så dette blir en god match for både oss og ikke minst våre kunder, sier seniorrådgiver Leif Iversen i Nucleus.

Endring og krise krever evne til å lytte

Espen Hoff har som leder ved flere anledninger stått i krevende krise- og endringsprosesser.

– Finanskrisen i 2008-2010 var mitt første møte med behovet for større, raske og effektive endringsprosesser. Men ingenting slår situasjonen i mars 2020 når jeg måtte sende alle medarbeidere på hjemmekontor og permittere over 3000 kollegaer.

­– Det å stå i kriser og endringsprosesser er alltid svært krevende, men det er viktig at du som leder går foran og tør å stå i det – som kaptein på laget. Det er samtidig helt avgjørende at du har evne å lytte til pianoet – en metafor jeg ofte bruker. Det er nemlig en av de viktigste egenskapene en leder kan ha, spesielt i møte med usikkerhet. Komplekse problemstillinger har ingen enkle løsninger. Og skal vi finne de gode løsningene, er vi avhengig av å lytte til pianoet, sier Hoff.