Nucleus blir Patentstyrets nye kommunikasjonsbyrå, etter å ha danket ut ti andre byråer. – Nucleus viste best innsikt og forståelse for vår rolle, sier Elisabet Mæland Fosse, avdelingsdirektør for kommunikasjon og kunnskap i Patentstyret.

Nucleus er vinner av Patentstyrets byråkonkurranse hvor hele 11 byråer deltok, og blir etatens kommunikasjonsbyrå de neste årene. Nucleus skal levere både strategisk og operativ kommunikasjonsrådgiving, konseptutvikling, kampanjer og markedsføring i ulike kanaler.

– Nucleus leverte en optimal løsningsbeskrivelse for Patentstyret. I tillegg til et svært godt team med bred og relevant erfaring, har de en tillitsvekkende og systematisk måte å jobbe med kompetanseoverføring til kunder. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier Fosse i Patentstyret.

Et fellestrekk i næringslivet og samfunnet er at verdiskapingen i større grad baseres på kompetanse, kreativitet, teknologi og design, mens råvarer mest sannsynlig vil spille en mindre rolle på sikt. Slike immaterielle verdier utgjør i snitt mer enn 80% av verdiene i en bedrift, så å ha en god strategi for å beskytte og utvikle disse verdiene er smart.

– Vi gleder oss over muligheten til å hjelpe Patentstyret. Dette er viktig for å sikre norsk næringslivs konkurransekraft, sier seniorrådgiver og kundeansvarlig Georg A. Huus i Nucleus.

Når norske bedrifter stadig blir mer internasjonale, skaper det et enda større behov for immaterielle rettigheter som patent, varemerke- og designbeskyttelse.

– Patentstyret har en viktig rolle i å styrke næringslivet gjennom immaterielle rettigheter, og vi gleder oss til å bidra med å forsterke Patentstyrets posisjon og øke kjennskapen til deres tjenester overfor SMB-segmentet spesielt, sier Georg i Nucleus.

Patentstyret, som er en nasjonal etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, har som visjon å gjøre ideer til verdier. Gode verdier har ofte ingen verdi før de er realisert, og for at ideer lettere kan bidra til forretningsutvikling eller til å skape økonomisk verdi, bidrar Patentstyret til at gode ideer sikres, vernes og kan realiseres i form av immaterielle rettigheter, enten som et patent, et registrert varemerke eller designbeskyttelse.