Nordens største spa- og hotellresort, har valgt Nucleus som sin nye PR-partner etter en byråkonkurranse. – Dette markerer starten på en strategisk reorientering for å styrke merkevaren i det norske markedet, sier head of marketing Ingrid Gulaker Motrøen hos The Well.

De siste årene har The Well jobbet mye med internasjonal medieoppmerksomhet. Det har gitt gode resultater, men nå ønsker de å rette blikket hjemover.

– Hovedmålgruppen vår er i Norge, og derfor ønsker vi nå å skifte fokus fremover. Vi kommer i større grad til å synliggjøre vår egen historie og det vi kan tilby av tjenester og produkter. Det blir blant annet viktig for oss å vise det norske markedet at vi tilbyr mer enn bare spa, sier Motrøen.

Nucleus overbeviste mest

Etter en grundig vurderingsprosess valgte The Well å gå for Nucleus på grunn av en solid oppdragsforståelse.

– Det tilbudte teamet kjenner godt produktet og de lokale forholdene, men evner også å se oss i en større nasjonal kontekst. De har tung strategisk kommunikasjonskompetanse, inkludert stor kreativ kraft, fortsetter Motrøen.

Ser et stort potensial

I Nucleus sto jubelen i taket da de fikk beskjeden om at de hadde vunnet byråkonkurransen.

– Det er veldig motiverende å vinne en kunde som The Well og vi ser virkelig frem til dette samarbeidet! sier Leif Iversen, kundeansvarlig og seniorrådgiver i Nucleus.

– Vi kjenner The Well godt og mener de har et stort potensial. Vi skal bygge på deres styrker i dag, samtidig som vi utvider kjennskapen til deres hotell-, kurs- og konferansetilbud. Vårt første oppdrag blir å gjennomføre en tillitsundersøkelse, som grunnlag for det fremtidige strategiske PR-arbeidet, avslutter han.