Påmelding

Send en mail til lei@nucleus.no med navn, bedrift, antall deltagere og eventuelle andre beskjeder, for å melde deg på.

Kursdatoer:

- Onsdag 29. mars kl. 09:00-10:30 (digitalt kurs)

- Torsdag 30. mars kl. 14:00-15:30 (digitalt kurs)

- Torsdag 20. april kl. 09.00 – 12.00 (fysisk workshop)

Nucleus har med bakgrunn i ny og relevant forskning utviklet en praktisk metode for påvirkning. Våre rådgivere har erfaring med å bruke metoden både i tjenesteleveranser og i opplæringssammenheng – spesielt knyttet til følgende oppgaver:

 • forhandlinger med kunder, leverandører eller andre avtaleparter (optimalisere avtaler)
 • Innholdsutvikling- og distribusjon (tekst, bilder, film, annonsering, SoMe)
 • påvirkning av politiske prosesser (public affairs)
 • adferdsendring hos medarbeidere (internkommunikasjon)
 • salg og markedsføring
 • medieomtale

"Vi gjennomførte en workshop i tre timer med alle ansatte. Nucleus tok oss gjennom hele modellen deres og knyttet den til hele vår kundereise på en veldig konkret måte. Det gjorde at vi fikk laget en praktisk oppfølgingsplan for hvordan vi kan øke salget vårt. Dette var supernyttig!"
– Thomas Arildset, daglig leder i Relieff Reklame

Åtte påvirkningsprinsipper

Vi gir deg innsikt og viser hvordan du kan bruke forskningsbaserte påvirkningsprinsipper mest mulig effektivt. Grunnlaget er åtte anerkjente prinsipper, hvor tillit er et gjennomgående grunnelement. Kurset gir også en kort innføring i retorikk og innramming av budskap.

Du vil med dette kurset øke din kunnskap om effektive og anerkjente metoder for å påvirke andre, på en ærlig og tillitsfull måte.

Med dette kurset fra Nucleus får du:

 • innsikt i teorier og forskning om de viktigste driverne for å påvirke
 • relevante og konkrete eksempler på hvordan du bruker prinsippene
 • metode for å tilpasse og bruke prinsippene i egen virksomhet
 • praktisk trening og veiledning i å benytte vår metode
 • grunnlag for å lage en egen oppfølgingsplan i egen virksomhet

Målgruppe:

Alle kommunikatører og aktører i privat og offentlig sektor.

Velg mellom:

 • Digitalt kurs
 • ­Fysisk workshop
 • Skreddersydd løsning

Digitalt kurs

Dette kurset passer for deg som ønsker en grunnleggende forståelse for effektive påvirkningsprinsipper, og få noen praktiske eksempler på hvordan disse kan benyttes i egen virksomhet.Kurset er åpent for alle, og gruppen vil bestå av deltagere fra ulike virksomheter.

Tilgjengelige datoer:

 • Onsdag 29. mars kl. 09:00-10:30
 • Torsdag 30. mars kl. 14:00-15:30

Pris per deltager: 1950,-

Fysisk workshop

Dette kurset passer for deg som ønsker en grunnleggende forståelse for effektive påvirkningsprinsipper, og få noen relevante og praktiske eksempler på hvordan disse kan benyttes i din virksomhet. Kurset er åpent for alle, og gruppen vil bestå av deltagere fra ulike virksomheter.

Vi gir deg også oppgaver og konkret veiledning i hvordan du kan følge opp og bruke metoden i egen virksomhet.

Tilgjengelige datoer:

 • Torsdag 20. april kl. 09.00 – 12.00

Pris per deltager: 3500,-

Kurset gjennomføres fysisk i våre lokaler i Wergelandsveien 7.

Skreddersydd løsning

Dette er et skreddersydd kurs tilpasset din virksomhet. Deltagerne får en grunnleggende innføring i og forståelse for effektive påvirkningsprinsipper. Vi bidrar også med relevante og konkrete eksempler tilpasset din virksomhet og bransje.

Her får virksomheten - ledelse, avdelinger, grupper eller enkeltpersoner - tilpassede oppgaver og konkret veiledning i hvordan metoden praktisk kan gjennomføres.Vi bistår også med å utvikle en enkel, forpliktende plan og hvordan den kan følges opp i etterkant av kurset.

Vi gjør også en kursoppfølging etter noen uker, gjennom et digitalt møte (1 time). Her drøfter vi erfaringer, hva dere har opplevd som utfordrende og hva som har fungert bra. Sammen vurderer vi resultater og eventuelle behov for justeringer.

Kurset gjennomføres i vårt lokale i Wergelandsveien 7, og pris avtales på bakgrunn av skreddersydd opplegg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt for en uforpliktende prat med seniorrådgiver Leif Iversen.