Prosjekter

Les om de ulike jobbene vi gjør

En annerledes jul

Vi nærmer oss jul. En litt annerledes jul. Kanskje skal vi også tenke alternativt når det gjelder årets julegaver? Vi fikk det ærefulle oppdraget med å utvikle årets julekampanje for Leger Uten Grenser.

Trikken er tilbake!

Sporveiens oppgradering av Grefsenveien har vært en utfordrende og trikkeløs tid for befolkningen i området. Nå er trikken tilbake i sporet!

«Ta beltesjekken»

Da Trygg Trafikk for andre året på rad ønsket en kreativ kampanje med mål om å styrke kunnskapen rundt sikring av barn i bil, snudde Nucleus om rollene.

Når tre blir til én

Hvordan går man frem når man skal formidle tre komplekse forskningsprosjekter samtidig? Det ble oppdraget Nordisk Energiforskning ga Nucleus. Resultatet ble en nettsideløsning på seks ulike språk som sammenstiller de viktigste funnene i energiforskning i Norden.

På hjul med Bymiljøetaten

Nucleus har over sommeren bidratt sterkt til Oslo kommunes satsning på sykkel og smittevern, nå senest gjennom kampanjen «Gjør det for Oslo – ett tråkk av gangen», som skal vise frem byens nye sykkelruter.

Når tre blir til én

Hvordan går man frem når man skal formidle tre komplekse forskningsprosjekter samtidig? Det ble oppdraget Nordisk Energiforskning ga Nucleus. Resultatet ble en nettsideløsning på seks ulike språk som sammenstiller de viktigste funnene i energiforskning i Norden.

Byggmakkers digitale leker

Byggmakker måtte tenke nytt da fysiske Lærlingleker ikke var mulig. Det resulterte i en times interaktiv opplærlingsfilm, der Erik Follestad strålte som programleder.

Inn i Boligmappa med Elfag

Med et overordnet mål om et tryggere boligmarked, fikk Nucleus i oppdrag å lage en helhetlig informasjonskampanje for Elfag og Boligmappa.

Byggmakker: Den usynlige hjelperen

Gjennom et helhetlig konsept bisto vi Byggmakker med å styrke posisjonen deres som proffkundenes usynlige hjelper. Resultatene viser økt kjennskap og nye kunder.

Se flere →