En gul tråd for et godt lederskap

Da Felleskjøpet mot slutten av 2017 bestemte seg for å etablere en ny lederplattform, ble Nucleus sin oppgave å lage en plan for lansering og implementering av lederprinsipper og lederverdier. Konseptet LedVel førte til at Felleskjøpets ledere over hele Norge nå har en tydelig lederplattform å arbeide ut ifra.
OPPDRAG

Mer enn bare en e-post

Felleskjøpets nye lederplattform ble vedtatt i november 2017, bestående av konsernets lederverdier og lederprinsipper. Gjennom LedVel ble disse skrevet ut for bruk av lederne i konsernet. Felleskjøpet ønsket at den nye lederplattformen ikke bare skulle sendes ut gjennom en e-post, men formidles på en måte som gjorde at den både ble husket, og tatt i bruk. Nucleus sin oppgave var å komme med råd og idéer om hvordan den nye plattformen skulle introduseres for Felleskjøpets ledere, samt komme opp med et konsept for å kommunisere den ut til målgruppen.

LØSNING

En gul tråd

Lederverdiene skal fungere som en «gul tråd» og skal kunne gjenkjennes gjennom hele organisasjonen. Det skal være enkelt for lederne å ha med seg i alt sitt arbeid. Det vil være en søm som holder de ulike delene av organisasjonen sammen til et fellesskap preget av handlekraft, engasjement, kompetanse og kvalitet.

  • Konseptet vi kom opp med, fikk navnet LedVel.
  • Lederplattformen skulle inspirere til godt lederskap, og plattformen skulle være et verktøy som lederne kunne ta i bruk i sin arbeidshverdag.
  • Søm ble også hovedkonseptet for designelementene vi tok i bruk for å formidle plattformen.
  • Sammen med Felleskjøpet lagde vi fire filmer – en for hvert lederprinsipp, der vi sammen med utvalgte ledere i organisasjonen viste eksempler på godt lederskap. I tillegg ble det laget en noe lengre film for de nye verdiene.
  • Det ble også skreddersydd en spesialsydd dress til administrerende direktør, basert på den kjente Felleskjøpet-dressen. Dressen skulle både fungere som en gimmick for å skape oppmerksomhet rundt den nye lederplattformen, men også være et symbol på godt lederskap.
  • I en teaserfilm viste vi glimt av direktøren med den nye dressen, for å bygge forventning til at noe skulle skje. Videre lanserte vi prinsippfilmene som ble sendt ut til alle ledere i organisasjonen.
  • Vi designet plakater og foldere som ble sendt ut til lederne rundt om i Norge. Plakatene kunne henges opp på kontoret, for å skape bevissthet rundt de nye verdiene og for å skape stolthet internt til organisasjonen.
RESULTAT

Fremtidens bondeløft

Målet med lanseringen var å nå lederne med budskapet om lederplattformen, og bygge kjennskap og eierskap til verdiene og prinsippene på tvers av hele organisasjonen. Det å planlegge og designe lanseringen av en ny lederplattform for et så stort konsern som Felleskjøpet, har vært veldig spennende og en ny type utfordring for oss i Nucleus. Felleskjøpets ledere var veldig fornøyd med både konsept, filmer og lansering, og konsernet har nå et tydelig konsept å arbeide ut ifra for å skape fremtidens bondeløft.

I tillegg har de fått seg et sprekt antrekk til det kommende julebordet.

Prosjektdeltagere