En verdifull historie

Verdensdagen for Psykisk Helse var oppdragsgiver da Nucleus fikk i oppdrag å lage en film om psykisk helse under og etter en pandemi, som skulle treffe målgruppen nært og personlig. Her er resultatet.
Snurr film!
OPPDRAG

Livet under og etter en pandemi

Verdensdagen for Psykisk Helse markeres 10. oktober over hele verden og er Norges største kampanje om psykisk folkehelse. Målet er å øke kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse, og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det. Mental Helse koordinerer kampanjen, på oppdrag fra Helsedirektoratet. i år var temaet "Livet under og etter en pandemi"

Mental Helse ønsket en film som snakket direkte til målgruppen om hvordan pandemien har påvirket oss som enkeltindivider, samtidig som den også skulle inneholde råd om hvordan vi skal ruste oss mentalt for tiden som kommer. Videre hadde organisasjonen et ønske om at budskapet skulle formidles av eksperter på temaet, for gjenkjennelseseffekt, troverdighet og kvalitet i selve innholdet.

Vi gikk raskt i gang med å kontakte et utvalg av Norges mest kjente psykologer og psykiatere, og i frivillighetens ånd stilte de opp uten å nøle. Ekspertene vi fikk hjelp av var:

  • Kyrre Dyregrov
  • Lars Lien
  • Arne Holthe
  • Nadia Ansar
psykologene Nadia Ansar, Arne Holthe, Kyrre Dyregrov og Lars Lien sitter i en firedelt skjerm
DE FIRE STORE: Nadia Ansar, Arne Holthe, Kyrre Dyregrov og Lars Lien.
LØSNING

Noe større enn oss selv

Vi skjønte allerede ved oppdragsforespørselen at dette ville bli et spennende arbeid, der vi fikk muligheten til å bidra til noe større enn oss selv. Det er alltid gøy å lage kommunikasjon som har som formål å gjøre verden til et bedre sted. I forlengelsen av dette stilte vi tidlig høye krav til alt fra lokasjon for innspilling, prosessen frem mot intervjuene og naturligvis manus og regi.

Vi ringte alle ekspertene på forhånd og forhørte oss om tematikken. «Hva er dine tanker om livet under pandemien? Hvordan kan dette ha påvirket oss som samfunn og som enkeltmennesker? Og hvilke grep kan man gjøre for å gjøre hverdagen bitte litt enklere?»

Alle disse spørsmålene hadde ekspertene gode svar på, og lange telefonintervjuer ble videre kortet ned til et manus som ble delt inn i fire ulike temaer innenfor pandemiens mulige psykiske virkninger.

  • Ensomhet
  • Engstelse
  • Tilhørighet
  • Følelser

Hver ekspert fikk tildelt ett av temaene. Ekspertene ga først en introduksjon til temaet og om hvordan pandemien kan ha påvirket oss. Videre fulgte de opp med noen konkrete råd til målgruppen om hva man selv kan gjøre for å bedre hverdagen.

tekstplakat med ENSOMHET
MUNCH OG VERDENSDAGEN: To av temaene som blir behandlet er følelser og ensomhet
tekstplakat med følelser

Munch i monitor

Vi ønsket et lokale med mye dagslys, moderne og stilrent interiør som la til rette for enkel kameraføring. Vi ønsket innholdet i fokus, og særlig viktig var ekspertrollen som formidler av budskapet. Derfor så vi det som essensielt at vi så mest mulig av ekspertene, og valgte derfor bort fyllbilder – relevante innklipp som ofte bidrar til en bedre flyt i slike filmer.

Vi ønsket derimot et lite opphold mellom hver del, som ble fylt av ulike malerier av Munch. Munch var selv svært opptatt av mental helse og bildene hans er varme og eksplisitte.

RESULTAT

Traff en helt egen nerve

Filmen ble produsert som en lengre hovedfilm, og som ulike kortversjoner for uttak i sosiale medier. Allerede på selve Verdensdagen 10. oktober fikk vi nyss fra en svært fornøyd kunde om gode tilbakemeldinger fra både målgruppen og folk i ulike organisasjoner knyttet til Verdensdagen.

– Vi ser at filmen traff en helt egen nerve hos målgruppene, både fordi den ga mye verdifull kunnskap, men også fordi den satte ord på noe som mange føler på, men sliter med å uttrykke. Vi viste filmen på vår direktesendte markering på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, i tillegg til at den ble spredt aktivt i sosiale medier. På bare noen dager nådde filmen ut til rundt 250 000 mennesker, og engasjementet var stort, sier kampanjeleder i Verdensdagen, Anura Sankholkar.

Vi håper vi har bidratt til en enklere hverdag for de som trenger det, og at åpenhet om mentale utfordringer bare fortsetter å øke.

munch sitt solen holdes opp foran kamera
EN LYS FREMTID I MØTE: Ønskes de som ikke har hatt det så enkelt under pandemien.