Endrer verden gjennom matematikk og kode

Deepinsight bruker helsedata for å utvikle fremtidens helsetjenester. For å formidle kunnskapen de har, er visuelle virkemidler essensielt. Nucleus ble tilkalt for å hjelpe!
Oppdrag

Abstrakt og komplekst

En god visuell profil kan bidra med å formidle komplekse temaer på en forståelig måte. Dette innebærer alt fra farger, typografi, logo og ikoner. I de tilfellene det ikke er hensiktsmessig å benytte seg av foto kan en godt utarbeidet illustrasjonsstil gi en fin billedlig fremstilling. For Deepinsight som leverer innsikt i helsedata kunne ikke dette vært mer gjeldene.

Tjenestene til Deepinsight er både abstrakte og komplekse. Produktene de leverer analyserer store mengder helsedata ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Når helsedata analyseres og tas i bruk bidrar det til et bedre beslutningsgrunnlag for helsepersonell og helseadministrasjonen. Med denne innsikten kan de ta de beste avgjørelsene for sykehusdriften. For å vise hvordan teknologien fungerer var det behov for illustrasjoner som kan vise sammenhengen mellom teknologi og mennesker.

Tydelige rammer: Brandguiden eksemplifiserer og beskriver god bruk av ikoner.
Korrekt: Gode eksempler på bruk av visuell profil.
Løsning

Klare retningslinjer og nye illustrasjoner

Løsningen ble at Nucleus utviklet en profilmanual og illustrasjoner for Deepinsight. Det var allerede noen profilelementer på plass som ble samlet i en profilmanual. Her blir det klart beskrevet hvordan de ulike elementene skal benyttes. Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet tre ulike illustrasjonsstiler. Ved å foreslå ulike retninger får kunden mulighet for å velge hva som faller best i smak. På denne måten kan jobben videre bestå av å justere og tilpasse den valgte retningen.

Digital designer i Nucleus, Kaja Josefine Larsen, var pennen og hjernen bak illustrasjonsstilene og profilmanualen som ble utarbeidet sammen med kunden.

– Jeg har god erfaring med å gjøre dette fra tidligere. Ved å utvikle flere illustrasjonsstiler kunden kan velge mellom, låser ikke situasjonen seg på samme måte som hvis jeg kun presenterer én og den ikke treffer kundens behov. Det eneste som er viktig med denne tilnærmingen er at jeg er trygg på at alle stilene kan videreutvikles og fungere like godt, sier Kaja.

Lyst og lett: Det var krav til at illustrasjonene skulle stå like fint på lys og mørk bakgrunn.
Skaper trygghet: Pasientinnsikt i sanntid gir solid beslutningsgrunnlag for helsevesenet.
Resultater

Skaper helhet

Gjennom tett dialog og tydelige tilbakemeldinger fra Deepinsight ble det utarbeidet en illustrasjonsstil begge parter står inne for. Valget falt på en stil som er egenartet og gjenkjennelig, i tillegg til at den egner seg godt for animasjon. Muligheter for videreutvikling gjør at illustrasjonsstilen kan følge i takt med selskapets behov.

– Profilmanualen bidrar til klarhet for oss når vi benytter visuelle elementer i presentasjoner og lignende. Den nye illustrasjonsstilen gjør at tjenestene vi leverer blir litt mindre abstrakte og mer forståelig for de som interesserer seg for hva vi leverer. At vi har dette gode grunnlaget gjør at vi får en enklere jobb med formidling av tjenestene våre fremover, sier Ivar Hukkelberg, Director of Customer Success and Marketing i Deepinsight.