Felleskjøpets årsrapport

Årsrapporten til Felleskjøpet er en viktig kommunikasjonskanal mot eiere når resultatene rapporteres. Les mer om hvordan årsrapporten har gått fra utskriftsversjon til en interaktiv reise!
Om Felleskjøpet

En viktig kanal for et stort medlemsskap

Gjennom flere års samarbeid har Nucleus hjulpet Felleskjøpet med planlegging og gjennomføring av spennende prosjekter: filmproduksjon, konseptutvikling, design og produksjon av Årsrapport – den første i 2014. Siden den tid har vi laget årsrapporten hvert år, og i samråd med Felleskjøpet endret både uttrykk og form som følge av digital utvikling og endret behov hos kunden.

Med sine 44 000 bønder og medlemmer er Felleskjøpet kontinuerlig på jakt etter nye måter å utvikle seg på. Investeringer i medlemsarbeid, optimal infrastruktur for håndtering av fôr og råvarer til fremtidige investeringer til nytte for hele landbruket er noen av tiltakene som blir gjort. For å synliggjøre dette – hva Felleskjøpet foretar seg på selskapsnivå – er årsrapporten blitt en viktig kanal. Der den norske bonden i stor grad har tatt del i det øvrige samfunnets digitale utvikling, har årsrapporten med årene gått samme vei. Derfor har vi siden 2015 også levert årsrapporten i en digital versjon, i tillegg til print.

Årsrapporten

En oppsummering av året

Årsrapporten til Felleskjøpet er en viktig kommunikasjonskanal mot eiere (medlemmer/bønder) når resultatene rapporteres. I Felleskjøpet er engasjementet sterkt blant medlemmene. I tillegg til at årsrapporten sendes ut blir det også holdt 113 regionale møter med medlemmene. I disse møtene brukes årsrapporten aktivt for å oppsummere året, og for å engasjere rundt strategi og videre planer for selskapet. Rapporten sendes også direkte ut til rundt 13 000 medlemmer. Den digitale utgaven av rapporten er også godt besøkt og brukes gjennom året til å fortelle gode historier fra konsernet.

Den digitale rapporten kan leses her.

Tjenester