Hva er greia? – Russen spør, RUStelefonen svarer

Med smarte kanalvalg og inkludering av målgruppen sørget Nucleus for at kunnskapen om rus og kjennskapen til RUStelefonen økte betraktelig.
Lær om rus!
OPPDRAG

Hvordan kontakter man russen?

Russetiden er en periode preget av mye alkohol, og russen er i en eksperimenterende fase når det gjelder rusmidler. Samtidig er det en målgruppe som er på vei inn i voksenlivet og er lei av å bli fortalt hva de skal gjøre. RUStelefonen ønsket våren 2018 å nå ut til Russen og bygge kjennskap til tjenesten og ikke minst til rustelefonen.no som en kilde for til nøytral, faktabasert informasjon uten moralske pekefingre.

LØSNING

Snapchat som kanal, russen som deltaker

Innsikten viste oss at russetiden er en boble – det er vanskelig å trenge gjennom med budskaper som ikke relateres direkte russetiden. I tillegg endrer de unges medievaner seg, og den foretrukne kommunikasjonskanalen for denne målgruppen er for tiden Snapchat.

For å være relevante for målgruppen i russetiden, måtte vi involvere målgruppen og la den ta del i kommunikasjonen. Løsningen ble da å lage en film med russekullet på Ullern videregående skole hvor filmen skulle ha form som en dialog mellom russekullet og RUStelefonen.

For å symbolisere at man kunne få svar på det man lurte på på nettsiden bygget vi en fysisk installasjon av nettsiden, hvor RUStelefonens seksjonsleder Sturla Johansen besvarte og kommenterte spørsmålene og fortellingene fra elevene. Komiker Jonis Joseph ledet dialogen. Dette ble filmet og klippet sammen til tre temafilmer, hvorav en var rettet direkte mot russen. Vi lagde også en syv sekunders teaserfilm på Snapchat som ledet til RUStelefonens nettside.

RESULTATER

Økt kunnskap om rus, økt kjennskap til RUStelefonen

Målrettet distribusjon og godt, kanal- og målgruppetilpasset innhold gjorde kampanjen til en stor suksess. Kampanjen nådde ut til 1,7 millioner og filmene ble sett over 200 000 ganger.

Hovedmålet var å øke trafikken på nettsiden – og den mer enn doblet seg i kampanjeperioden.

Snapchat var den aller største trafikkdriveren og 44 prosent av alle nettsidebesøkende kom via Snapchat.

Kampanjen bidro således til at kunnskap om rus og kjennskapen og bruken av www.rustelefonen.no økte betydelig blant målgruppen.

1,7 millioner i rekkevidde
200.000 videovisninger

Kunde

RUStelefonen

Tjenester

Samarbeidspartnere