Ja, så farlig er det faktisk

Etter tre år med kampanjen «Verre er det ikke», ønsket Trygg Trafikk å utvikle et nytt konsept for å motivere enda flere til å bruke sykkelhjelm. Slik løste vi oppgaven.
Snurr film!
Oppdrag

Nytt år, nye unnskyldninger

8 av 10 alvorlige skader på sykkel skyldes smell og støt mot hodet. Så hvorfor bruker vi ikke sykkelhjelm?

Undersøkelser avslører at voksne slurver med hjelmbruk, og unnskyldningene er mange. Selv om flertallet av norske syklister bruker sykkelhjelm, innrømmer 2 av 10 at de konsekvent aldri bruker hjelm. Det viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk. Noen frykter «hjelmsveis» mens andre tenker at man ikke kan bli utsatt for en ulykke på korte turer.

Trygg Trafikk og samarbeidspartner Trygg Forsikring ga Nucleus i oppdrag å lage en ny kampanje for å endre holdninger blant syklister, el-syklister og el-sparkesyklister.

Forgjengeren «Verre er det ikke» er et filmkonsept fritt for farger, fakta og moralske pekefingre – der fire skuespillere lydløst og intenst oppfordrer folk til å slutte å komme med unnskyldninger for å sykle uten hjelm.

Løsning

Er det så farlig da?

Dårlige unnskyldninger ble også tema for den nye sykkelhjelm-kampanjen, og resultatene fra forrige kampanje inspirerte oss til å kommunisere videre på en avvæpnende måte uten skremselspropaganda. Løsningen ble et nytt filmkonsept i tre deler, med humor som virkemiddel.

Hensikten er å vise hvor dumme unnskyldningene er, og hvor selvinnlysende det bør være å bruke hjelm, på en overtydelig måte.

Med oss for å spre budskapet hadde vi skuespiller Bjørn Myrene, som blant annet er kjent for roller i TV-seriene Vikingane og Fjolls til fjells. I kampanjen til Trygg Trafikk spiller han skihopper, brannmann og ridder med hjelmvegring.

– I forrige kampanje var det enkelthet som var det bærende. Nå trakk vi strikken i den andre retningen. En morsom historie er lett å legge merke til, og vanskelig å glemme. Humor, kombinert med et tydelig og viktig budskap ble et viktig virkemiddel i denne kampanjen, forteller Øystein Berntzen, seniorrådgiver i Nucleus.

Skuespiller Bjørn Myrene poserer som ridder fra middelalderen for Trygg Trafikk-kampanje med full rustning, sverd og hest, men uten ridderhjelm. Ridder i full utrustning med hjelm står ved siden av.
FRYKTER HJÆLMSVEIS: Overraskende mange er mer bekymret for håret enn hodet på sykkel. Heldigvis er dagens hjelmer hakket mer moderne enn i middelalderen.
Resultater

Tre nye år med sykkelhjelm

De tre filmsnuttene ble rullet ut på Facebook, Instagram og Youtube, og det overordnede målet var økt oppmerksomhet rundt hjelmbruk. Budskapet og de tre filmene ble annonsert både nasjonalt og lokalt med elleve ulike distriktskampanjer – som sammen oppnådde full rekkevidde og frekvens i målgruppen «hverdagssyklister».

I kampanjeperioden nådde budskapet ut til 660 000 personer, og filmene hadde mer enn 2,5 millioner eksponeringer på Facebook og Instagram. Over 12 000 klikk på annonsene viser en interesse i befolkningen for å lese om hjelmbruk.

Se kampanjefilmene her: