Kast ballen med Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund ville rekruttere flere barn til idretten. Nucleus fikk oppgaven å finne et konsept som skulle gjøre at de nådde målet sitt. Oppfordringen ble enkel: Kast ballen!
Bakgrunn

1,5 millioner kroner til økt rekruttering

Sponsoravtaler vises ofte frem med store logoer og lite diskré eksponering. Målet er jo tross alt å synes. Men i 2019 gikk en gruppe sponsorer sammen for å hjelpe Norges Håndballforbund (NHF) på en litt annen måte. De ville bidra til forbundets målsetting om å rekruttere flere barn til idretten.

Bildet er sammensatt, men mye tyder på at håndballen taper for fotballen når det gjelder å fange interessen til de yngste barna. Én av grunnen til dette er at fotballen er mer tilgjengelig på skolen. Både ved at det finnes utstyr (fotballer og mål), samt en fotballbane i de aller fleste skolegårder og gymsaler. I tillegg mangler skolene håndballer og lærerne har ikke tilstrekkelig kunnskap om idretten og regler. Når fotball er den mest spilte ballsporten på skolen, er det derfor ikke unaturlig at barn velger fotballtrening over håndballtrening etter skolen også.

Oppdrag

Mer enn bare logoeksponering

I lys av dette bestemte NHFs ti største sponsorer at de skulle donere omtrent 1,5 millioner kroner til Håndballforbundet for å bidra til rekruttering. Og det var Nucleus som fikk oppgaven å utvikle et konsept som skulle få NHF til å nå målet.

Basert på innsikt fra NHF og undersøkelser gjort av Nucleus ble det tydelig at det var rom for å introdusere håndball som en del av skolehverdagen. Målgruppen ble satt til barn mellom seks og ni år, da NHF erfarer at flest barn melder seg inn i organisert idrett i løpet av de første årene på skolen.

Det er strenge markedsføringsregler for sponsorer å ta hensyn til i idretten, spesielt når det kommer til markedsføring rettet mot barn. Disse reglene er absolutte inn i skolen.

Dette prosjektet var så mye mer enn bare å vise frem en sponsorlogo. Det handlet om å organisere et initiativ som ikke bare kan bidra til rekruttering, men også bidra til fysisk aktivitet for skolebarn over hele landet. Det gir en ekstra tyngde å være sponsor i et slikt prosjekt, sier Emilie Valebjørg, kundeansvarlig og seniorrådgiver i Nucleus.

På den måten ble konseptet «Kast ballen» til.

Økt rekruttering: Håndballklubber over hele landet har opplevd ny rekord av barn og unge som vil være med på håndballtreninger.
Løsning

En gavepakke til skolene

«Kast ballen»-kampanjen gikk ut på at elevene skulle bli introdusert for håndball gjennom lek, friminutt og gymtimer, for å forhåpentligvis få mersmak. De lokale håndballklubbene skulle ta kontakt med skolene slik at de fikk et forhold til hverandre og i etterkant kunne følge opp med informasjon som handlet om rekruttering. Skolene fikk tilsendt en «Håndballpakke» fra de lokale håndballklubbene.

«Håndballpakken» inneholdt:

  • Et stort nett med håndballer.
  • Læringsmateriale for å tilpasse håndball til gymtimer og friminutt. Materialet besto av håndballregler og kasteøvelser, hvor Nucleus spilte inn læringsvideoer der barn viste enkle og videkommende eksempler på balløvelser.
  • Muligheten for elevene i 3. klasse å delta i en skolekonkurranse mot andre skoler i distriktet. Her var det om å gjøre å bruke mest tid på å spille håndball i løpet av to uker, og regionens beste skole fikk et trofé som premie. Konkurransen ble introdusert av en video Nucleus lagde sammen med håndballstjernene Bjarte Myrhol. Filmen ble gjenbrukt til året etter der en hilsen fra Alexander Blonz og Henny Reistad ble satt inn.
  • En håndball-aktivitetsdag arrangert av den lokale håndballklubben, for barn mellom åtte og ti år.

Her kan du se promofilmen for konkurransen:

Her kan du se eksempel på aktivitetene som barna skulle gjøre:

LÆRINGSVIDEOER: Nucleus’ visuelle innholdsrådgiver Daniel Jacobsen, sto bak alle filmene til Kast ballen.

Fase 1: Regional kampanje

For å teste ut konseptet i praksis, ble det gjennomført en pilot regionalt, før lansering nasjonalt. Haugalandet var den heldige regionen som ble valgt ut for å teste konseptet, og responsen var overveldende.

Alle de 15 utvalgte skolene på Haugalandet ville delta i «Kast ballen»-prosjektet, og flertallet av skolene ville delta igjen om de fikk tilbudet og anbefale deltakelse til andre skoler. Nucleus gjennomførte også en vellykket PR-kampanje, der målet var å få medieoppslag i regionale aviser, lokale radiostasjoner og lokale TV-kanaler.

Fase 2: Nasjonal kampanje

I 2021 ble «Kast ballen» lansert nasjonalt, og involverte alle seks håndballregioner. Med utgangspunkt i den regionale piloten, ble kampanjen oppskalert for å gjennomføres på 300 skoler over hele landet. Etter lansering og medieoppslag var den nasjonale Interessen så stor at over 600 skoler ville delta. Håndballregionene måtte derfor allokere ressursene sine for at alle skolene fikk delta på «Kast ballen».

– «Kast ballen» har vært en så stor suksess at vi nå deler våre erfaringer med andre idrettsforbund, slik at de kan lære av samarbeidet vi har med våre sponsorer, sier prosjektleder for sponsing i Norges Håndballforbund Monika Helganger.

VELLYKKET MEDIEOPPSLAG: Til sammen fikk både den nasjonale og regionale kampanjen over 100 medieoppslag!
Resultater

– Den mest vellykkede kampanjen vi har lansert

«Kast ballen»-prosjektet er ett av de viktigste rekrutteringsprosjektene Norges Håndballforbund har gjennomført noensinne. Tilbakemeldingene fra lokale klubber er at de nå opplever et høyt trykk av forespørsler fra barn og unge som har vært med på Kast ballen, som nå vil teste håndball.

– Dette er en av de mest vellykkede kampanjene vi har levert på rekruttering. En stor del av suksessen skyldes et godt og gjennomarbeidet konsept som skapte engasjement i hele organisasjonen, Helganger.

Under kampanjen har mer enn 55 000 barn – én femtedel av alle barn i den aldersgruppen – fått lov å leke med håndball mens de har vært på skolen. Gjennom kampanjen har NHF delt ut over 35 000 håndballer til de 600 skolene.

Og 97 prosent av de deltakende skolene har sagt at de vil delta igjen neste år.

– I samarbeid med Nucleus har vi utviklet og lansert en kampanje som har gjort både oss selv og sponsorene våre ekstremt stolte, og vi er evig takknemlige, avslutter Helganger.