Når tre blir til én

Hvordan går man frem når man skal formidle tre komplekse forskningsprosjekter samtidig? Det ble oppdraget Nordisk Energiforskning ga Nucleus. Resultatet ble en nettsideløsning på seks ulike språk som sammenstiller de viktigste funnene i energiforskning i Norden.
Oppdraget

Et karbonnøytralt Norden

Siden 1975 har man jobbet med energiforskning på kryss og tvers av Nordens landegrenser. I 1999 ble Nordisk Energiforskning (NEF) etablert under Nordisk ministerråd. NEFs oppgave er å ta initiativ til og finansiere felles-nordiske forskningsprosjekter innenfor energisektoren. Målet er å bidra til et grønt, konkurransedyktig og sosialt bæredyktig Norden. Blant annet ved å forske frem løsninger som redusere karbonutslipp. Med fakta på bordet bidrar NEF til gode beslutninger når man har politiske reformer innen nordisk klima- og miljøpolitikk.

Nordisk Energiforskning jobber for å leve opp til statsministrenes deklarasjon om et karbonnøytralt Norden. Derfor er det viktig for dem å få flere til å sperre opp øynene overfor klimakrisen, og den solide jobben nordiske forskningsmiljøer gjør på feltet. Oppgaven til Nucleus var å visualisere på én felles plattform tre av NEFs flaggskipprosjekter: Shift, Negative CO2og Flex4RES. Lanseringen av plattformen skulle skje på den årlige klimakonferansen Nordisk Energiforskning Forum, som ble holdt i november 2019.

Løsning

Finne kjernen i historien

Det å lage en nettside om ett forskningsprosjekt er utfordrende nok – enda mer krevende er det med tre prosjekter. Hvordan gjør man det uten å miste kjernen i hva vi ønsket å fortelle?

Vi ble nødt til å lage en rød tråd, for å sammenfatte flere prosjekter under én fane.

Vi ønsket å fortelle én felles historie som sammenfattet de tre forskningsprosjektene, ved å ta noen dramaturgiske grep. Den store utfordringen her ble å sammenstille det viktigste – blant mye viktig innhold – til en kortere historie uten å miste essensen og informasjonen som forelå.

Resultat

"Scrollytelling"

Deler av innholdet ble derfor først bearbeidet av en våre tekstforfattere, og deretter overtatt av Nucleus’ web-utviklere. Resultatet ble Carbon Neutral Nordic – en kampanjeside med høyt fokus på «storytelling». På kampanjesiden kan du scrolle deg gjennom en historie om viktigheten av NEFs arbeid i Norden, samtidig som du visuelt trigges til å gå inn på tre flaggskipsprosjektenes egne nettsider hvor du kan lese mer om forskningsfunnene.

Våre kodere utviklet en moderne statisk nettside ved hjelp av javascript-rammeverket «Svelte». Nettsiden lar brukerne bli med på en oppslukende, ny måte å formidle forskningsresultater på. Resultatet er en sømløs oppsummering av et fire år langt nordisk samarbeid, som samlet bidrar til fokus på tiltak for konkrete løsninger for et bedre klima og miljø i verden.

Designet på nettsiden følger NEFs retningslinjer, men vi har visuelt dratt inn kontekstuelle bilder og grafiske elementer for å hjelpe brukerne gjennom hele den digitale reisen. Innholdet måtte også være tilgjengelig for alle de nordiske deltakerne, og derfor kan innholdet leses på ikke mindre enn seks språk; norsk, svensk, dansk, finsk, islandsk og engelsk.

Kunde

Nordic Energy Research

Tjenester