Økt kjennskap med gode nyheter

Da Kavlifondet ønsket å øke kjennskapen til deres støtte til gode formål, lanserte Nucleus ideen om «De gode nyhetene»: et nyhetskonsept som fokuserte på de gode nyhetene i verden med Kavlifondets samfunnsansvarsarbeid som utgangspunkt. Kampanjen traff en nerve i befolkingen og leverte meget gode resultater.
Snurr film!
OPPDRAG

Bevisste forbrukervalg utgjør en forskjell

Kavlifondets ønsket å øke kjennskapen og kunnskapen i befolkningen om deres samfunnsansvarsarbeid, styrke Kavlifondets omdømme og øke bevisstheten om at bevisste forbrukervalg utgjør en forskjell. Kavlifondet eier Kavli og Q-meieriene, og overskuddet i konsernet gis til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. I 2017 deler Kavlifondet ut ca. 80 millioner kroner.

Nucleus gjennomførte undersøkelser som viste at målgruppen, kvinner i alderen 24–45 år, har et inntrykk av at verden beveger seg i negativ retning. All global statistikk viser imidlertid at verden utvikler seg i positiv retning. Innsikten viste videre at folk synes media fremstiller verden for negativt og at de ønsker mer positive nyheter.

LØSNING

Kavlifondet presenterer: «De Gode Nyhetene»

Basert på innsiktsarbeidet utviklet Nucleus konseptet «De Gode Nyhetene». Strategien var å ta eierskap til gode nyheter og vise at verden faktisk utvikler seg i positiv retning. Vi laget ni «nyhetssendinger» for Facebook, presentert av barn for voksne. Nyhetssendingene viste frem ni av de mange prosjektene til Kavlifondet, mot et bakteppe av global statistikk. Slik ble prosjektene en illustrasjon på at verden blir et bedre sted. Bruk av barn i rollen som nyhetsanker var et bevisst grep, med bakgrunn i at målgruppen engasjerer seg mest i nære temaer som familie og barn.

Nucleus utviklet, produserte og implementerte innholdskonseptet De Gode Nyhetene, som i tillegg til nyhetssendinger bestod av en multimedial kampanjeside og presseutspill. På kampanjesiden ble hver nyhetssending supplert med dybdeartikler, fakta og videointervjuer.

RESULTAT

Økt kjennskap og enorm rekkevidde

Kampanjen ble en massiv suksess. En undersøkelse fra Opinion viste at økte vi kjennskapen til Kavlifondet med 7 prosentpoeng, mot et mål på 5. Kunnskapen om Kavlifondets støtte til verdisaker økte med 4 prosentpoeng. Filmene ble vist over 3,5 millioner ganger og antall likes på Kavlifondets Facebook-side økte fra 5.904 til 11.112 i kampanjeperioden. Hele 80 prosent av alle Facebook-brukere i Norge ble eksponert for filmene. 54 prosent sier de er mer tilbøyelig til å kjøpe Q/Kavli-produkter etter kampanjen.

Det kaller vi gode nyheter!

Kunde

Kavlifondet

Tjenester

Samarbeidspartnere