På jobb for fremtidens karriereveiledere

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet, og har som oppdrag å styrke befolkningens kompetanse – også på digitale plattformer. Denne gangen gjaldt det hele landets karriereveiledere.
Se promofilmen!
BAKGRUNN

På oppdrag fra departementet

Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene. Gjennom arbeidet med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning utvikler de ulike typer verktøy som kan brukes av karriereveiledere i alle sektorer for å sette søkelys på kvalitet, reflektere over egen praksis og kompetanse og som gir inspirasjon til ulike veiledningsaktiviteter. Verktøyene er en del av nettsiden kvalitet i karriereveiledning (kik.kompetansenorge.no).

For Kompetanse Norge er det en målsetning at karriereveiledningstjenester i alle sektorer har høy kvalitet. For å nå denne målsetningen er de avhengige av et godt kvalitetsrammeverk som skal tilbyr karriereveiledere de ressursene som trengs for å bli best i faget sitt.

Nasjonalt kvalitetsrammeverket er laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og er utviklet av Kompetanse Norges egen avdeling for kvalitet i karriereveiledning. Som en del av dette rammeverket ønsket Kompetanse Norge å utvikle en rekke verktøy for å hjelpe karriereveilederne.

Oppdraget til Nucleus ble å digitalisere disse verktøyene til brukervennlige og inspirerende web-applikasjoner. Jobben var med andre ord tjenesteområdene design og utvikling i skjønn forening.

LØSNING

Verktøyet "Min kompetanse"

Løsningen ble en verktøykasse med flere forskjellige web-applikasjoner med intuitive funksjoner og høy grad av brukervennlighet som alle bygger på det samme rammeverket.

Ett av disse verktøyene er selvevalueringsverktøyet «Min kompetanse». Verktøyet lar karriereveiledere reflektere over sin egen kompetanse og få inspirasjon til å utvikle seg som fagperson.

RESULTAT

Utvider omfanget

Verktøyet ble en kjempesuksess for Kompetanse Norge og utviklingen av flere brukervennlige verktøy pågår for fullt. De ble nemlig så inspirert av løsningen at de nå ønsker å utvide omfanget av verktøyene.

– Noe av nøkkelen til suksessen ligger i den tette kontakten mellom oss som fagpersoner på karriereveiledning og Nucleus som eksperter på design, interaksjonsdesign og funksjonaliteter. I tillegg tror jeg det er en styrke at vi er så tett på våre målgrupper og gjør all utvikling og brukertesting i nær kontakt med målgruppene, sier Marianne Almbakk i Kompetanse Norge.

– Nucleus er tvers gjennom profesjonelle og svært dyktige på design og utvikling, så vi er heldige som får samarbeide med dere, fastslår Almbakk.

Med en strålende fornøyd kunde i andre enden kan ikke vi være annet enn fornøyde med leveransen. Kanskje har Nucleus bidratt til at mange av landets «jeg-vet-ikke-hva-jeg-skal-bli-når-jeg-blir-stor» blir veiledet med høyere kvalitet enn før?

øystein tveito sitter og prater med kyrre edquist i forgrunnen
STOR FAN AV UTVIKLING: Enten det gjelder utvikling av web-apper eller karriereveiledere, er Øystein fornøyd.
eva storbråten sitter fokusert foran datamaskinen
SPILLER ØYSTEIN GOD: Prosjektleder og alt-mulig-kvinne Eva Storbråten bak spakene på prosjektet.

Se en gjennomgang av verktøyet i promo-filmen laget av Nucleus her:

Har din bedrift behov for digitalisering av verktøy og andre rapporteringsløsninger? ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Les mer om hva som er mulig med Nucleus sine designere!

Tjenester