Pressehåndtering: YPAI

YPAI er undersøkelsen som rangerer Norges mest attraktive arbeidsgivere. Nucleus bisto Academic Work med utforming av selve undersøkelsen, samt utarbeidelse av relevante vinklinger og innsalg til nyhetsmedier.
BAKGRUNN

Young Professional Attraction Index

Academic Work er et bemannings- og rekrutteringsselskap som har unge arbeidstakere som nisjeposisjon. Nucleus bistår Academic Work med pressehåndtering i forbindelse med den årlige rapporten Young Professional Attraction Index (YPAI) og rangeringen av Norges mest attraktive arbeidsgivere. YPAI rangerer både Norges mest attraktive arbeidsgivere totalt, og i segmentene unge arbeidstakere med henholdsvis IT-bakgrunn, teknologi-bakgrunn og økonomibakgrunn.

Academic Work gjennomførte i 2019 et arrangement i Oslo og et arrangement i Trondheim for å lansere rapporten. Begge steder har selskapet eget kontor.

Arbeidet inkluderer rådgivning knyttet til utforming av YPAI-undersøkelsen, utforming av vinklinger for presse, medieplan, pressemeldinger, presseinnsalg og løpende sparring.

OPPDRAGET

Nå frem i mengden

Academic Work er langt fra den eneste aktøren som lager rapporter om attraktive arbeidsgivere og norske arbeidstakere; konkurranse finnes fra mange øvrige aktører. YPAI-rapporten publiseres dessuten årlig, og kan til dels vise samme resultat som tidligere år.

Academic Work ga oss derfor i oppdrag å bistå med å rådgi rundt utforming av undersøkelsen, med å finne de mest relevante vinklingene for mediene og finne riktige medier som ville være interessert i undersøkelsen for å treffe målgruppene.

Basert på innsikt om medienes nyhetsverdier og arbeidsmetodikk, medienes målgrupper og fokus/temaområder, utviklet vi først relevante spørsmål til undersøkelsen. Etter at svarene var samlet inn, ble arbeidet med faglig håndverk igangsatt, og en medieplan ble utarbeidet med aktuelle vinklinger og medier. Totalt seks pressemeldinger ble deretter produsert og solgt inn, spisset mot ulike deler av målgruppen.

Målgruppe

Primærmålgruppen for arbeidet var arbeidsgivere, som er Academic Works kundegruppe. Dette er organisasjoner og selskaper som skal rekruttere ansatte, mangler ressurser eller kompetanse til dette, og velger å leie inn Academic Work til jobben. IT, teknologi og økonomi er hovedmålgrupper, noe som også reflekteres i de tre underrangeringene av årets arbeidsgiver. Sekundærmålgruppen var unge arbeidstakere, som leter etter jobb, og som vil ansettes av og leies ut av Academic Work.

Valg av virkemidler og kanalvalg

Hovedmålet var oppmerksomhet i målgruppene, for å bygge merkevarekjennskap og posisjonering som ekspert. Tradisjonelle medier ble valgt som tillegg til Academic Works kommunikasjon i egne kanaler med nyhetsbrev, nettsider, direkte kommunikasjon og sosiale medier og deres egen betalte annonsering, hovedsakelig målrettet via sosiale medier.

Tradisjonell mediedekning har noen unike fordeler, som spesielt er viktige for å bygge en ekspertposisjon. Som uavhengig tredjepart tilfører medienes omtale en troverdighet som aktører ikke kan oppnå når de omtaler seg selv, bruker egne kanaler eller kjøpt markedsføring.

Bruk av tradisjonell presse er en av de beste virkemidlene for å etablere en ekspertrolle i markedet, og gir også unike muligheter for å nå ut både bredt og spisset til en definert målgruppe, uten å bruke annonsepenger.

For å treffe primærmålgruppen arbeidsgivere, ble hovedvinklingene utformet med tanke på å være relevante for næringslivspressen, samt aktuelle bransje- og nisjemedier. Medier som omtaler ledelse og rekruttering fikk hovedfokus, og nisjemedier valgt ut fra de tre underkategoriene av undersøkelsen (IT, teknologi og økonomi).

For å nå sekundærgruppen unge arbeidstakere ble bredere nasjonale medier valgt, samt et utvalg relevante studentmedier.

For å spesifikt nå målgruppen i Trondheim i forbindelse med det lokale arrangementet der, ble også lokale medier i Trondheim valgt.

RESULTATER

Markant økning i salg

YPAI 2019 er så langt omtalt i over 60 pressesaker på tre måneder, hvorav hoveddelen rundt lanseringsuken i oktober. Rapporten ble offentliggjort på en fredag, og over 20 saker ble offentliggjort i løpet av lanseringsuken, cirka 15 uken etter. Sakene har nådd over 4 millioner mennesker, med en annonseverdi på cirka 5 millioner kroner.

Medier som omtalte YPAI inkluderer blant andre TV2 Nyhetskanalen, Aftenposten, Nettavisen, E24, Finansavisen, P4, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen og bransje- og nisjemedier som Ledernett, Ledernytt, Teknisk Ukeblad, Magma, Econa, Finansfokus og Universitas. I Trondheim fikk YPAI oppmerksomhet i både Adresseavisen, Trd By og de lokale studentmediene.

Den brede mediedekningen resulterte også i at YPAI ble omtalt av flere ledende nasjonale kommentatorer, som Anita Krohn Traaset og i lederartikler i Econa og debattinnlegg i Kampanje. Dette viser at dekningen har gitt avtrykk, og bidrar til økt ekspertposisjonering for Academic Work.

Rapporten omtales fortsatt i mediene i skrivende stund, over tre måneder etter utgivelsen.

Academic Work opplevde markant økning i salg i lanseringsmåneden og månedene etter.

Kunde

YPAI

Tjenester