Snakker du mer, kan du få til mer

Nucleus var ansvarlig da Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennomførte sin største flerspråklige rekrutteringskampanje noensinne.
Bakgrunn

Øve på å snakke

Det er velkjent at språk er en nøkkel for å lykkes med integrering. Språkforståelse er dessuten viktig i beredskapssammenheng, noe pandemien har vist oss.

Hvert år deler Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) ut midler til frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors og Sanitetskvinnene som tilbyr norsktrening til innvandrere. Tilbudene er gratis og for alle, uansett språknivå. Hensikten er at alle som deltar skal øve på å snakke norsk.

Oppdrag

Øvelse gjør mester

Våren 2021 vant Nucleus konkurransen da IMDi etterspurte konsept for og gjennomføring av en informasjonskampanje for å rekruttere flere deltakere til norsktrening.

IMDi ønsket en digital kampanje rettet mot personer som av en eller annen grunn ønsker å praktisere norskferdighetene sine – enten motivasjonen er jobb, studier eller norskprøven. Kampanjen skulle foregå på flere språk, og trafikken skulle rutes inn på en landingsside på IMDi.no.

En dame i gul jakke ser i kamera med solbriller på hodet og veske på skulderen. Hun sier at hun vil snakke med for å lære mer
Språk var en nøkkel for å lykkes med å nå ut med budskapet i kampanjen.
En dame i gul jakke ser i kamera med solbriller på hodet og veske på skulderen. Hun sier at hun vil snakke med for å lære mer
Tyrkisk var ett av språkene som ble valgt for kampanjen, for at budskapet skulle nå ut til riktige målgrupper.
Løsning

Fra barrierer til muligheter

I Nucleus starter alle prosjekter med å innhente innsikt. Så da Nucleus vant oppdraget satte vi oss sporenstreks ned og intervjuet personer som var representative for målgruppen, ansatte i frivillige organisasjoner og ansatte i IMDi. Vårt hovedspørsmål var: hva forhindrer personer i målgruppen fra å delta på norsktrening i dag?

Funnene fra innsikten viste at mange ikke har tid til å delta på norsktrening fordi de er opptatt med jobb eller barnepass. Mange tror det koster penger å delta. Flere regner også med at de ikke er gode nok i norsk til å få lov til å delta, eller at det ikke finnes noe tilbud i nærheten av dem. En siste barriere vi fant var at mange ikke stoler på myndighetene, og at det å delta på norsktrening innebærer at de må registrere seg.

­Vi fant også at motivasjonen er stor for å lære seg norsk, og at dette handler om å få muligheten til å bidra, og til å jobbe. I tillegg handler det mye om å kunne følge opp barna sine på skolen og henge med i sosiale sammenhenger, og muligheten til å ta utdanning.

Så snudde Nucleus barrierene til muligheter:

  • Jeg har ikke tid = Vi forstår, men tidspunktene er fleksible.
  • Det koster sikkert penger = Nei, det er faktisk gratis for alle.
    Jeg kan ikke nok norsk = Det går fint. Kursene er tilpasset ditt nivå.
  • Det er for langt unna = Det finns mange lokale tilbud, eller du kan delta digitalt.
  • Jeg er redd for å registrere meg = Her er det ingen registreringskrav.

Norsktrening handler om å trene på å snakke norsk. Tanken er at hvis du øver på å snakke, så blir du gradvis bedre. Og blir du bedre kan du få til mer. Løsningen ble dermed å lage korte filmer rundt konseptet: Snakker du mer kan du få til mer!

Språkene ble valgt ut på bakgrunn av statistikk over hvilke deler av innvandrerbefolkningen som ble hardest rammet av covid-19 og kunne ha behov for å møte folk i ettertid.
Kampanjen var en stor suksess og traff målgruppen godt. Her er den tekstet på urdu!

Språk var en nøkkel for å lykkes med å nå ut med budskapet. Av åpenbare grunner måtte vi velge ut noen språk som kampanjen skulle foregå på, for at budskapet skulle nå ut til riktige målgrupper.

Språkene som ble valgt ut var:

  • Urdu
  • Arabisk
  • Tigrinja
  • Somali

Språkene ble valgt ut i samråd med IMDi på bakgrunn av SSB-statistikk og statistikk over hvilke deler av innvandrerbefolkningen som ble hardest rammet av covid-19 under pandemien, og som kunne ha et behov for å møte folk og lære seg bedre norsk.

Kampanjen ble distribuert ut gjennom en mix av utvalgte kanaler:
Facebook, Instagram, YouTube og Google Display. I tillegg ble det satt opp Google-søk på de utvalgte språkene.

Resultater

Stor økning og pågang

Kampanjen var en stor suksess. Filmene og annonsene traff godt i målgruppen, noe som syntes på klikk og trafikk, men også gjennom direkte henvendelser til IMDi gjennom kanaler som Messenger.

– Nucleus har helt klart truffet med både det visuelle og budskapene i filmene. Både vi i IMDi, og de frivillige organisasjonene som var med på kampanjen, har opplevd en stor etterspørsel fra personer som ønsker å bli med på norsktrening.

Et eksempel var Sanitetskvinnene som meldte om så stor pågang at IMDi måttet inn og endre landingssiden, og presisere at tilbudet deres kun er for kvinner, forteller Marita Kristiansen, fungerende avdelingsleder i IMDi.

Andre som fikk merke stor pågang var Røde Kors. Røde Kors i Bergen, Bærum og Oslo meldte om at de har økt henvendelse i forbindelse med norsktreningstilbudet i kampanjeperioden. Bergen meldte om 30 prosent økning i henvendelser, og Oslo meldte om 60 prosent økning i henvendelser.

Som et konkret resultat av kampanjen jobber Oslo Røde kors nå med en kampanje for å verve flere frivillige. De opplever nemlig at tilbudet i dag ikke er tilstrekkelig for å sikre norsktrening til alle interesserte.