Trikken er tilbake!

Sporveiens oppgradering av Grefsenveien har vært en utfordrende og trikkeløs tid for befolkningen i området. Nå er trikken tilbake i sporet!
Snurr film!

Trafikkøkning på skoleveiene

Sporveiens oppgradering av Grefsenveien, mellom Storo og Disen, har vært en utfordrende tid for befolkningen i området. I halvannet år var de uten trikk, og når i tillegg utkjøringen til Storokrysset ble stengt for privatbiler måtte 11 000 bilister som daglig kjørte i Grefsenveien finne alternative veier.

Det å ta vekk trikken og samtidig stenge for utkjøring i Storokrysset kan nesten sammenlignes som å fjerne toget og stenge E18 mellom Oslo og Sandvika. Så viktig er Grefsenveien for befolkningen. Det mener seniorrådgiver og prosjektleder Sven Øvergaard i Nucleus.

– Konsekvensene ble mange; få alternative utfartsveier, veiene er jevnt over smale, uoversiktlige og de fleste har ikke fortau. Når alle de som kjørte i Grefsenveien skal inn på disse veiene – skoleveien for flere tusen barn – så engasjerer det både frustrerte bilister og bekymrede foreldre, sier prosjektansvarlig i Nucleus, Sven Øvergaard.

sven øvergaard på datamaskinen og jobber
PÅ JOBB FOR SPORVEIEN: Seniorrådgiver Sven Øvergaard

Beboeropprør truet fremdrift

Nucleus startet arbeidet med prosjektet i februar 2017. Frem til sommeren 2018 besto rådgivningen i stor grad av dialog med lokalpolitikere, media og befolkningen. Målet var økt forståelse og aksept for anleggsarbeidet, løsningene som var valgt samt forberede innbyggerne for en lang byggeperiode. Spesielt krevende var det å håndtere et beboeropprør som endte i en underskriftskampanje og som truet prosjektets fremdrift.

– Det blåste ganske friskt i den perioden. De strategiske grepene vi gjorde var å rydde vekk misforståelser og få frem fakta, og ikke minst jobbe tettere mot ulike særinteresser og opinionsdannere. Dette bidro til å snu stemningen, minnes Øvergaard.

Områdets endrede oppfatning av prosjektet bekreftes av medieanalysen som ble gjennomført i slutten av 2018. Den viste at andelen negative medieoppslag sank fra 64 prosent i 2017 til 20 prosent fra i 2018. I samme periode steg andelen positive oppslag fra 22 til 50 prosent.

en bildecollage av grefsenveienrelaterte nyheter
MYE LOKALPRESSE: Prosjektet i Grefsenveien fikk mye spalteplass i Nordre Aker Budstikke.

Tett samarbeid med skoler og FAU

Høsten 2018 gikk prosjektet inn i en ny fase. Med full anleggsdrift, trikken borte og hovedutfartsåren stengt besto jobben i å håndtere stressede bilister i bilkø, passasjerer som trengte seg sammen bussen i morgenrushet og bekymrede foreldre som fryktet for barnas sikkerhet.

– Et viktig grep, og som jeg tror var avgjørende for prosjektets omdømme, var det tette samarbeid med de tre barneskolene i området. Sammen med de hadde vi flere befaringer, det ble gjennomført refleksvestkampanjer og vi kurset barna i trafikksikkerhet, sier Øvergaard.

Se filmen vi lagde da trikken begynte å kjøre:

En tidlig 17. mai

Med veivende flagg hilste flere beboere trikken frem under prøvekjøringen 29.4.2020, og mer glede var det da trikken var tilbake for publikum noen få dager senere. 

Folk er glad i trikken i dette området og når den er borte over så lang tid skaper det en del frustrasjoner I tillegg var det utfordrende å håndtere de trafikale utfordringene, sier Tine S Tuhus, kommunikasjonssjef i Sporveien.

– Jeg hadde kommunikasjonsansvaret for et annet Sporveien-prosjekt lengre oppe i Grefsenveien som vi utførte samtidig. Gjennom et tett samarbeid med Sven hvor vi både gjorde en rekke strategiske valg, samt håndterte ulike henvendelser løpende, kom vi fint i mål. Med dette krevende prosjektet føler jeg Sporveien har styrket sitt omdømme rundt det å drive krevende anleggsprosjekter i befolkningstette områder, sier Tuhus.

dronefoto av grefsenplatået
HER KJØRER TRIKKEN: Førstereis for 12-trikken etter ombyggingen.

Tjenester

Samarbeidspartnere

Prosjektdeltagere