«Uten oss stopper hverdagen»

Datametrix og Network Services ble i 2018 Telenor Inpli. Nucleus utarbeidet kommunikasjonskonseptet og uttakene som gjorde merkevaren kjent i markedet og som etablerte forståelse, stolthet og lojalitet til merkevaren blant selskapets ansatte.
Snurr film
Oppdrag

To blir til én

I februar 2018 ble norske Datametrix og svenske Network Services ett selskap med navn Telenor Inpli. Selskapet eies av Telenor, og er en ledende leverandør av løsninger innen nettverk og sikkerhet i Skandinavia.

I forbindelse med nytt navn og ny strategi, ønsket de to selskapene å skape et felles konsept som kunne legge grunnlaget for både intern og ekstern kommunikasjon. Målet var å gjøre navnebyttet og den nye merkevareidentiteten raskt kjent i bransjen og blant kunder. Like viktig var det å etablere forståelse, stolthet og lojalitet til merkevaren blant selskapets ansatte

Løsning

Fra teknisk til emosjonell kommunikasjon

Innsikt fortalte oss at IT-infrastruktur har lav interesse i norsk offentlighet, med unntak av når noe går galt. I vårt arbeid med konseptutviklingen fokuserte vi derfor på hvordan vi kunne gjøre et tema som få snakket om til et tema som mange kunne relatere seg til.

Løsningen ble konseptet «Uten oss». Heller enn å snakke om tjenester og tekniske detaljer, formidlet konseptet hva infrastrukturen – nettverket og sikkerheten – som Telenor Inpli leverer faktisk bidrar til i vår hverdag og i vårt samfunn. Konseptet skulle legge grunnlaget for all videre kommunikasjon, og ble et bærende element på nettsiden som Nucleus utviklet.

«Uten oss» ble også bakgrunnen for en brandfilm laget sammen med Go Electra som viste hvordan den digitale infrastrukturen er en forutsetning for livet vi lever, for utvikling og nytenkning i samfunnet vårt. Telenor Inplis kundereferanser i Norge og Sverige ble brukt som eksempler i filmen, og selskapets egne ansatte ble brukt som statister. Eksternt skulle filmen vise rollen Telenor Inpli spiller i samfunnet, men disse grepene bidro i tillegg til gjenkjennelse og stolthet internt.

Filmen og kundereferansene ble tatt ut på den nye nettsiden og ble målrettet mot et relevant publikum i sosiale medier. I tillegg bisto Nucleus med PR for å skape oppmerksomhet i media rundt lanseringen av den nye merkevaren i Norge og Sverige. Filmsnutter og annet innhold ble også utarbeidet for å kommunisere endringene blant selskapets ansatte.

Resultat

Synlighet eksternt og stolthet internt

Totalt traff vi 650.000 personer gjennom våre aktiviteter på sosiale medier før, under og etter lansering. Brandfilmen ble sett over 343.000 ganger og trafikken til nettsiden øket med 60 prosent i kampanjeperioden.

I en intern undersøkelse i etterkant av lanseringen av den nye merkevaren, svarte 85 prosent av de ansatte at brandfilmen hadde fått dem til å føle stolthet ved å jobbe hos Telenor Inpli. Videre svarte 82 prosent at filmen fikk dem til å føle at jobben de gjør er viktig for samfunnet, og 79 prosent svarte at filmen hjalp dem med å forstå hensikten og målet til den nye merkevaren.

343.000 har sett videoen
60% økt trafikk på nettsidene
650.000 total rekkevidde i perioden før og etter lansering