Vi bygger Lillehammer. I kode.

SNC Lavelin Atkins ønsket å sette fokus på velferdsteknologi, gjennom å vise frem en av deres største kunder. Dette ble utgangspunktet for en av de større filmproduksjonene Nucleus har gjort.
Snurr film!
OPPDRAG

Skape synlighet og kjennskap

Som en stor aktør inn mot offentlig sektor og utvikling av morgendagens IT-løsninger har SNC Lavalin Atkins et økende behov for synlighet og kjennskap i markedet som en teknologibedrift. I den anledning ønsket de å sette fokus på velferdsteknologi, gjennom å vise frem en av deres største kunder. Dette ble utgangspunktet for en av de større filmproduksjonene Nucleus har gjort.

LØSNING

Bygge stolthet med film

Kommuner landet rundt har et behov for å se på andre måter å tilnærme seg samfunnsutfordringer i fremtiden på, og da spesielt eldrebølgen. Utviklingen av teknologi er løsningen for hvordan kommuner skal kunne tilby like gode tjenester som før - på denne måten sparer kommunen penger, samtidig som man ivaretar hver enkelt beboer på en best mulig måte i deres eget hjem.

Basert på denne innsikten, kombinert med innsikt fra samarbeidspartneren Ikomm og målsetningen til Atkins, ønsket vi å levere dette budskapet på et høyere nivå. Vi ønsket å fortelle om det sosiale aspektet som velferdsteknologi tilføyer, og om hvordan plattformen fra SNC Lavalin Atkins tilgjengeliggjør dette for Lillehammer kommune. Ved å spille på emosjonell kommunikasjon, lagde vi filmen som viser hva velferdsteknologi kan gjøre for våre eldre, våre barn og våre innbyggere.

RESULTAT

Med og for menneskene i Lillehammer

Filmen ble en hybrid av case-/referanse-/brandfilm.

Vi utarbeidet et manus, i tett samarbeid med Atkins, Ikomm og Lillehammer kommune, som var bygget på tillit, kompetanse og ekte personligheter. Vi ønsket å skape en emosjonell følelse med budskapet, men samtidig konkretisere det ned til bilder som var tydelige. For å sette fokus på kommunen og deres innbyggere, valgte vi å gjennomføre en castingprosess hvor vi fant ekte personligheter i kommunen til å stille opp i filmen. Voicen med spilt inn av Kommunikasjonssjefen for Lillehammer Kommune. I tillegg stilte digitaliseringssjefen, rådmannen og ordføreren i kommunen opp foran kamera, for å stille seg bak budskapet om arbeidet som har blitt gjort, men også det som skal gjøres i fremtiden.

Filmen ble spilt inn på 2,5 dag i Lillehammer med et crew på 4 personer – hvorav Nucleus stod for innspillingsleder og regi. Nucleus gjorde også pre- og post produksjon.

“Nucleus leverte et veldig bra prosjekt for oss i Lillehammer. Fleksibilitet, kreativitet og effektivitet gjorde at vi fikk de bildene vi ønsket. Dyktige og profesjonelle. Vi kommer til definitivt til å be de levere flere oppdrag for oss i fremtiden.”

Harriet Jennifer Wright
Communications Manager & Digital Advisor
Digital Solutions (DIG), Atkins Norge

"Samarbeidet med Nucleus gjorde dagene med innspilling like hyggelige som nyttige. Og vi er veldig fornøyde med resultatet!"

Stian Undbekken
Account Manager, Ikomm AS

Tjenester

Samarbeidspartnere

  • Knut Svanes Lunde
  • Håkon Solsvik