Redaksjon og innholds­­markedsføring

I Nucleus står vårt innholdsteam klart til å levere troverdig og underholdende innhold som konverterer og tilfører verdi til målgruppen.

Om

Redaksjonen

Content marketing eller innholdsmarkedsføring – uavhengig av hva du kaller det, tar denne formen for kommunikasjon stadig større andeler av selskapers markedsmiks. Det er det gode grunner til.

Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring er strategisk kommunikasjon rettet mot en spesifikk målgruppe. Det kan ta mange former, men er ofte produsert som artikler, bilder, filmer, e-bøker eller lignende. I bunn og grunn er dette historiefortelling fra din virksomhet. Gjennom innholdsmarkedsføring kan du posisjonere et selskap, bygge merkevare, øke synlighet, salg, kundelojalitet og mye mer.

Nucleus lager innhold basert på innsikt, ikke magefølelse. Med hjelp av moderne verktøy for datainnsamling og god rådgivning avdekker vi hva du bør lage innhold om. I Nucleus er vi opptatt av innhold som tilfører verdi til målgruppen, og vi er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet.

Med stor bredde har Nucleus alltid en skribent som passer deg og din virksomhet sine behov: enten du skulle trenge en SEO-spesialist eller en forfatter. Våre innholdsteam består også av visuelle innholdsprodusenter, for å sikre at innholdet har stoppeffekt og fremstår attraktivt – og digitale rådgivere, for å sikre samtidig som det treffer riktig målgruppe i riktig kanal.

Innhold i fortjente medier

Gode historier som tilfører verdi til målgruppen er kjernen av innholdsmarkedsføring, men er også ofte nøkkelen til redaksjonell medieomtale. I Nucleus kan vi begge profesjonene svært godt, noe som gir deg mulighet til å utnytte egne og fortjente kanaler samtidig. Innhold kan formes om til mediesaker og mediesaker kan formes til innhold. Skal et budskap slå gjennom, bør målgruppen motta budskapet flere ganger, og gjerne i ulike former og kanaler.

Du finner mer informasjon under sidene om PR og medierådgiving

Kontakt Peter for en samtale om innhold!

Peter Gløersen

Andre tjenesteområder

Kampanjer

En kampanje skal skape engasjement og trigge nysgjerrighet om merkevarer og organisasjoner. I Nucleus lager vi helheltige kampanjer på kryss og tvers av fagområder og uttak for at vi sammen med våre kunder skal oppnå de målene vi setter oss.

Les mer
 • Film & foto
 • Konseptutvikling
 • Art Direction
 • Innhold/content
 • Tekst
 • Strategi
 • PR
 • Events
 • Spredning og optimalisering
 • Innsikt og analyse

Design og webutvikling

Nucleus leverer design og visuell kommunikasjon. Vi har lang erfaring med designutvikling for alle flater.

Les mer
 • Design
 • Webutvikling
 • Motion
 • Digital utvikling
 • Infografikk
 • Illustrasjoner
 • Strategi & design
 • Identitet/Profilprosess

Reklame og merkevare­­bygging

Å bygge en merkevare krever et strategisk fundament, og en operativ forankring. Arbeidet har aldri vært viktigere; Enkelte undersøkelser viser at folk stoler mer på en merkevare enn media og/eller sine egne myndigheter.

Les mer
 • Innholdsmarkedsføring
 • Film & foto
 • Sponsing/Sponsorrådgivning
 • Marketingrådgivning
 • SEM/SEO
 • Events
 • Historiefortelling
 • Omdømme
 • Kampanje
 • Mediekjøp
 • Influensere
 • Innsikt & analyse

Intern- og endrings-kommunikasjon

Nucleus tilbyr råd og veilledning til ledere og virksomheter innenfor lederkommunikasjon, endringskommunikasjon og internkommunikasjon.

Les mer
 • Topplederrådgivning
 • Endringskommunikasjon
 • Internkommunikasjon
 • Strategi
 • Interninformasjon
 • Allmøte
 • Presentasjoner

Krise- og medie­trening

Nucleus hjelper oppdragsgivere med å stå bedre rustet til å håndtere en krise hvis den skulle oppstå. Vi bistår med håndtering av reelle kriser og har et erfarent kriseteam tilgjengelig for oppdrag 24 timer i døgnet, året rundt.

Les mer
 • Medietrening
 • Kriseøvelse
 • Utvikling av planer, rutiner

Film- og fotoproduksjon

Nucleus bistår med produksjon av visuelle historier i form av foto, video og animasjon. Vi definerer et strategisk og egenartet bildespråk for våre oppdragsgivere og gjennomfører produksjoner med tydelige mål.

Les mer
 • Ide og konsept
 • Manus
 • Casting
 • Locationscouting
 • Innspillingsleder
 • Produsent
 • Klipp
 • Grading
 • Portrettfotografering
 • Redaksjoneltfoto
 • Produktfoto

PR og medierådgiving

PR og medierådgiving er en kjernevirksomhet i Nucleus og har vært det siden vi startet byrået i 1994. I en verden hvor mediebildet og måten vi konsumerer nyheter på stadig endres, bistår vi virksomheter med å komme gjennom med sitt budskap i relevante kanaler.

Les mer
 • Pressemelding
 • Mediehåndtering
 • Pressekontor
 • Kriserådgivning
 • Medieanalyse
 • Events

Public Affairs

Nucleus tilbyr råd og veilledning i samfunnskommunikasjon og myndighetskontakt. Vi har særlig kompetanse på kommunikasjon som skjer i skjæringsfeltet mellom forvaltning og politiske prosesser, og spesielt byggeprosesser og byutvikling.

Les mer
 • Nabokontakt
 • Samfunns- og myndighetskontakt
 • Myndighetskontakt
 • Folkemøter
 • Mediekontakt
 • Inkludering og medvirkning
 • Prosjektkommunikasjon
 • Innsikt og analyse
 • Påvirkning

Posisjonering og omdømme

Nucleus bistår med posisjonering og omdømmeutvikling for virksomheter og organisasjoner. Vi bistår i omstillingsprosesser som for eksempel nedbemanninger, omorganiseringer og nedleggelser.

Les mer
 • Strategier
 • Innsikt og analyse
 • Identitetsprosess
 • Topplederrådgivning
 • Bærekraft og samfunnsansvar
 • Lederkommunikasjon
 • Endringer og omstillinger
 • Kommunikasjonsstrategi

Annonsering

Nucleus hjelper oppdragsgivere med å nå ut med sitt budskap på en strategisk, kosteffektiv og resultatdrevet måte. Vi kan bistå med små og store kampanjer på tvers av distribusjonskanaler.

Les mer