Hvordan jobber pressen? Hva må du vite for å være best mulig forberedt til intervjuer?

Møtet med media kan oppfattes som en trussel. Men det er også en mulighet til få formidlet ditt budskap på den måten du ønsker. Nucleus har i snart 30 år levert medietreninger til organisasjoner, offentlige og private virksomheter. Vi har medietrent flere hundre personer.

Opplegget vårt er derfor velprøvd, og våre erfarne kursholdere har selv bakgrunn som journalister og pressekontakter, i tillegg til lang erfaring som kommunikasjonsrådgivere.

En mulighet – ingen trussel

Sentralt i våre treninger står respekten for pressens rolle som uavhengig kritiker og overvåker. Vi mener at sterke og uavhengige medier er bærebjelken i et sunt demokrati.

Vi er opptatt av å ikke fremstille møte med media som en ensidig trussel, men som en mulighet til å få fortalt virksomhetens historie, sette dagsorden og bidra konstruktivt til det offentlige ordskiftet.

Vår oppgave er å sette våre kunder i stand til å møte pressen på en tillitsvekkende måte, og få sitt budskap sett, hørt og forstått. Alle våre kursdeltagere forlater kurset tryggere i møtet med media enn da de kom.

Våre kurs har både en teoretisk innføring i medias arbeidsmetodikk, samt intervju- og svarteknikk, og praktisk trening på kamera i realistiske og relevante case.

Læringsmål:

Du lærer å ta i bruk et metodisk rammeverk for å svare ut nær sagt alle type mediehenvendelser.

Målgruppe:

Alle kommunikatører og aktører i privat og offentlig sektor.

Velg mellom:

  • Digital medietrening
  • Skreddersydd medietrening

Digital medietrening

Dette kurset passer virksomheter som er lokalisert utenfor Oslo-området, men likevel ønsker en fullgod medietrening. Vi har utviklet en digital løsning for medietreninger, og erfarer at deltagerne opplever dette som både fullt ut realistisk og med høyt læringsutbytte. Kurset er skreddersydd for din virksomhet, og gir både en generell innføring i hvordan media arbeider og i grunnleggende teknikker for håndtering av media.

Kursene kan gjennomføres for en eller flere deltagere etter avtale. Deltagerne får en innføring i intervjuteknikk og deretter én-til-éntrening digitalt. Vi bruker metodene fra foredragsdelen for å sikre at du får frem budskapet ditt i møte med media.

Vi trener med utgangspunkt i case som er skreddersydd for din virksomhet, og tilpasser nivået og lengden på treningen til ditt behov.

Fysisk medietrening

Dette kurset passer for deg som ønsker en medietrening skreddersydd for din virksomhet. Kurset gir deg både generell innføring i hvordan media arbeider og grunnleggende teknikker for håndtering av media.

Kursene kan gjennomføres for en eller flere deltagere etter avtale. Deltagerne får en innføring i intervjuteknikk og deretter én-til-éntrening i vårt studio eller i TV-studioet til vår samarbeidspartner Completed. Vi bruker metodene fra foredragsdelen for å sikre at du får frem budskapet ditt i møte med media.

Vi trener med utgangspunkt i case som er skreddersydd for din virksomhet, og tilpasser nivået og lengden på treningen til ditt behov.

Kurset gjennomføres i vårt lokale i Wergelandsveien 7, og pris avtales på bakgrunn av skreddersydd opplegg.

Trenger du medietrening?

Ta kontakt for en uforpliktende prat med seniorrådgiver Øystein Berntzen.