Nucleus er et fullservice PR- og kommunikasjonsbyrå, etablert i 1994.

Våre rådgivere har svært bred og variert erfaring. Et stort spenn i bakgrunn og kompetanse setter oss i stand til å gi verdifulle, kundespesifikke råd, samt bringe nye perspektiver til våre kunder.

Vi på verdien av tillit. Tillit er en forutsetning for at virksomheter skal lykkes, og riktig kommunikasjon er avgjørende for å skape tillit. Vi bygger tillitsfulle relasjoner mellom deg og dine omgivelser.

Vi har stor samfunnsforståelse og jakter alltid ny kunnskap. Det er egenskaper viktig i en tid preget av raske teknologiskift og gjennomgripende samfunnsendringer.

Våre strategiske og kreative innfallsvinkler hjelpe våre kunder nå sine mål.