Vi tror på verdien av tillit. Kunstig intelligens skal i Nucleus aldri brukes på en måte som går på bekostning av eller undergraver dette.

Samtidig skal vi utforske og utnytte mulighetsrommet som ligger innenfor kunstig intelligens til å øke kvaliteten på våre leveranser, forbedre samarbeidsformer og utvikle nye arbeidsmetoder.

Byrået baserer seg på følgende syv punkter når det jobbes med generative KI-modeller:

  • Åpen: Nucleus skal utvise åpenhet når innhold er utviklet av generative KI-modeller.

  • Etterrettelig: KI skal aldri brukes til å skape falsk, villedende eller misvisende innhold.

  • Tydelig: Bilder og illustrasjoner som er utviklet av generative KI-modeller skal tydelig merkes.

  • Grundig: Nucleus skal kunne stå inne for alt KI-generert innhold som brukes. Det innebærer å sjekke at fakta og kildehenvisninger er korrekte og at innholdet ikke fremmer ensidige perspektiv.

  • Varsom: Vi skal ta bevisste og informerte valg knyttet til personvern og sensitivitet i vurderingen av data-deling med ulike KI-modeller.

  • Inkluderende: I tilfeller hvor kunstig intelligens benyttes som en sentral del av en kundeleveranse, skal kunden alltid inkluderes i de innledende vurderingene.

  • Vurderende: Det skal alltid ligge en etisk vurdering til grunn for vår bruk av kunstig intelligens. Vi skal vurdere om leveransen er best løst ved hjelp av KI, eller om det kan løses på annet vis.