IKEA Norge har valgt Nucleus som sin byråpartner på strategisk kommunikasjon og PR. Nucleus skal levere strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning, innsikt og analyse, PR-rådgiving og kampanjer.

– Vi er beæret over å få arbeide med en så ikonisk merkevare og et selskap med en så imponerende arv innenfor strategisk og kreativ kommunikasjon som IKEA, sier byråleder i Nucleus, Anette Jamtvedt.

Utvidet samarbeidet etter Tillitsanalysen

Nucleus leverte i 2023 Tillitsanalysen til IKEA, et analyseprodukt som måler tillit til norske virksomheter. Analysen legger grunnlaget for strategiske og operative råd for tillitsbygging, med implikasjoner for merkevareposisjonering.

– Tillitsanalysen ga oss dypere innsikt i driverne bak tillit, og presenterer et kart og kompass for merkevareposisjonering knyttet til å heve brand trust og selskapets tillit i Norge. Selv om vi er rangert som den merkevaren med nest høyest tillit ønsker vi å bli enda bedre. Nucleus har et svært konkret og operativt rettet anslag på tillitsbygging, sier Helene Løken, kommunikasjonsdirektør i IKEA Norge.

– I etterkant av tillitsanalysen har vi kommet til at vi ønsker Nucleus sine tjenester innenfor merkevareposisjonering og rådgiving knyttet til samfunnskommunikasjon, internkommunikasjon, AI-rådgiving og kampanjer, sier Løken.

Erfarent team

Teamet som skal arbeide med IKEA er Leder forretningsutvikling og kundeansvarlig seniorrådgiver Axel Revheim, teamleder samfunn og seniorrådgiver Leif Iversen, seniorrådgiver Thoralf Granerød og kommunikasjonsrådgiver Lise Lotte Monsen. I tillegg vil flere av byråets rådgivere involveres i leveranser og prosjekter etter behov.