Nucleus Labs er et prosjektbasert kundesamarbeid som er rettet mot virksomheter som ønsker å ta i bruk AI i arbeidshverdagen, og gjerne utvikle nye arbeidsmetoder eller verktøy ved hjelp av AI.

– Vi er inspirert av mulighetene som AI gir, og ser konturene av fantastiske verktøy som kan gjøre arbeidshverdagen vår både mer interessant, effektiv og morsom. I løpet av 2023 har vi gjort oss kjent med mulighetene kunstig intelligens representerer for vår bransje, og nå har vi begynt å utvikle helt nye løsninger basert på denne innsikten, i et nært samspill med kunder, sier seniorrådgiver i Nucleus, Atle Hommersand.

Nucleus opprettet i mars 2023 en intern «task force» som følger utviklingen av generative språkmodeller og andre AI-verktøy som er relevante for kommunikasjonsfaget nøye. Denne gruppa, med syv rådgivere, representerende hvert av fagområdene i Nucleus, har gått foran i å etablere nye måter å jobbe på internt i Nucleus. Metodikk og løsninger er basert på ChatGPT og andre generative språk- og bildemodeller.

Finner nye måter å jobbe på

For å passe som et Labs-prosjekt, må det kunne sannsynliggjøres utvikling av helt ny metodikk:

– I Labs-prosjektene arbeider vi kun med å utvikle metodikk eller løsninger som ikke allerede eksisterer som en normal byråleveranse. Vi jobber med oppdragsgivere som vil utnytte kraften som bor i generativ AI, og som ønsker å investere egen tid, ressurser og dedikasjon i å utvikle nye måter å jobbe på, sier leder av forretningsutvikling i Nucleus, Axel Revheim.

Ett Labs-prosjekt er nettopp avsluttet nå i januar, mens et nytt er booket for oppstart i februar.

– Det er mye å vinne på en fremoverlent holdning til AI. Det ene Labs-prosjektet har pekt ut over ti forskjellige bruksområder for AI i kommunikasjonsavdelingen. Jeg tror at de aller fleste som jobber med kommunikasjon forholdsvis raskt bør gjøre seg til venns med GPT og de andre AI-modellene, sier Hommersand.