Krise- og medie­trening

Nucleus hjelper oppdragsgivere med å stå bedre rustet til å håndtere en krise hvis den skulle oppstå. Vi bistår med håndtering av reelle kriser og har et erfarent kriseteam tilgjengelig for oppdrag 24 timer i døgnet, året rundt.

Vi tilbyr

Krisehåndtering

Vi har hjulpet både offentlige og private virksomheter å håndtere kriser. Enkelte kriser varer i uker og måneder, andre er over i løpet av timer. Våre mest erfarne rådgivere er tilgjengelige for råd og operativ bistand 24/7.

Døgnbemannet krisetelefon:
Ring 908 06 225

ROS-analyser og kriseplanverk

Vi bistår med å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser for private og offentlige virksomheter. Sammen med oppdragsgiver identifiserer vi risikoreduserende tiltak.

Vi utvikler eller reviderer også virksomhetens planverk for beredskap og krisehåndtering, og bistår med utvikling av prosedyrer, tiltakskort og annet du trenger for å være best mulig forberedt på kriser.

Kriseøvelser

Nucleus har over ti års erfaring med å lage skreddersydde øvelser i krise og beredskap for ledergrupper. Vi utvikler både skrivebordsøvelser og fullskala spilløvelser. Øvelsene er tilpasset oppdragsgivers virksomhet, forkunnskaper og ambisjonsnivå.

Øvelsene baseres så nært som mulig på forløpet i en virkelig krise og deltagerne trenes i følgende disipliner:

 • Varsling, organisering av krisestab
 • Test av rutiner og planverk for krisehåndtering
 • Minimering av krisens konsekvenser
 • Stressmestring
 • Mediehåndtering
 • Håndtering av sosiale medier
 • Tap av omdømme og strategier for håndtering av dette
 • Omsorgsrolle - kontakt med pårørende
 • Internkommunikasjon

Gruppen blir testet i håndtering av komplekse, vanskelige og uoversiktlige situasjoner. Øvelsene gir deltagerne mulighet til å bli kjent med sitt eget reaksjonsmønster, sine egne lederegenskaper og gjør det mulig å «feile» i trygge omgivelser.

Alle ledergruppene vi har trent – uten unntak – anser seg langt bedre rustet til å møte en reell krise etter fullført øvelse.

Medietrening

Vi tilbyr medietrening av enkeltpersoner eller grupper, f.eks ledergrupper, tilpasset deltagernes forkunnskaper. Øvelses-scenariene baseres på de temaene oppdragsgiver ønsker å øve på.

Vi tilbyr trening i proaktiv og reaktiv mediehåndtering. Vi tilbyr også trening og coaching knyttet til pågående mediesaker.

Medietreningen er gjerne to-delt:

1. Presentasjon/teori

 • Hvordan jobber media?
 • Hva er nyhetskriteriene og hvorfor må jeg kjenne til dem?
 • Hva må jeg kunne for å lykkes i et intervju?
 • Mine muligheter og rettigheter i møtet med media
 • Svarstrategier og intervjuteknikk

2. Praktisk medietrening

 • Intervjusituasjon med kamerateam i studio.
 • Skreddersydde øvelsescase
 • Debrief og tilbakemeldinger
 • Evalueringsrapport

Kontakt Atle for mer informasjon.

Andre tjenesteområder

Kampanjer

En kampanje skal skape engasjement og trigge nysgjerrighet om merkevarer og organisasjoner. I Nucleus lager vi helheltige kampanjer på kryss og tvers av fagområder og uttak for at vi sammen med våre kunder skal oppnå de målene vi setter oss.

Les mer
 • Film & foto
 • Konseptutvikling
 • Art Direction
 • Innhold/content
 • Tekst
 • Strategi
 • PR
 • Events
 • Spredning og optimalisering
 • Innsikt og analyse

Design og webutvikling

Nucleus leverer design og visuell kommunikasjon. Vi har lang erfaring med designutvikling for alle flater.

Les mer
 • Design
 • Webutvikling
 • Motion
 • Digital utvikling
 • Infografikk
 • Illustrasjoner
 • Strategi & design
 • Identitet/Profilprosess

Reklame og merkevare­­bygging

Å bygge en merkevare krever et strategisk fundament, og en operativ forankring. Arbeidet har aldri vært viktigere; Enkelte undersøkelser viser at folk stoler mer på en merkevare enn media og/eller sine egne myndigheter.

Les mer
 • Innholdsmarkedsføring
 • Film & foto
 • Sponsing/Sponsorrådgivning
 • Marketingrådgivning
 • SEM/SEO
 • Events
 • Historiefortelling
 • Omdømme
 • Kampanje
 • Mediekjøp
 • Influensere
 • Innsikt & analyse

Intern- og endrings-kommunikasjon

Nucleus tilbyr råd og veilledning til ledere og virksomheter innenfor lederkommunikasjon, endringskommunikasjon og internkommunikasjon.

Les mer
 • Topplederrådgivning
 • Endringskommunikasjon
 • Internkommunikasjon
 • Strategi
 • Interninformasjon
 • Allmøte
 • Presentasjoner

Film- og fotoproduksjon

Nucleus bistår med produksjon av visuelle historier i form av foto, video og animasjon. Vi definerer et strategisk og egenartet bildespråk for våre oppdragsgivere og gjennomfører produksjoner med tydelige mål.

Les mer
 • Ide og konsept
 • Manus
 • Casting
 • Locationscouting
 • Innspillingsleder
 • Produsent
 • Klipp
 • Grading
 • Portrettfotografering
 • Redaksjoneltfoto
 • Produktfoto

PR og medierådgiving

PR og medierådgiving er en kjernevirksomhet i Nucleus og har vært det siden vi startet byrået i 1994. I en verden hvor mediebildet og måten vi konsumerer nyheter på stadig endres, bistår vi virksomheter med å komme gjennom med sitt budskap i relevante kanaler.

Les mer
 • Pressemelding
 • Mediehåndtering
 • Pressekontor
 • Kriserådgivning
 • Medieanalyse
 • Events

Redaksjon og innholds­­markedsføring

I Nucleus står vårt innholdsteam klart til å levere troverdig og underholdende innhold som konverterer og tilfører verdi til målgruppen.

Les mer
 • Innholdsproduksjon
 • Native
 • Kronikk/leserinnlegg
 • Innholdsmarkedsføring
 • Tekst
 • Foto & film
 • Design
 • Trykk & produksjon

Public Affairs

Nucleus tilbyr råd og veilledning i samfunnskommunikasjon og myndighetskontakt. Vi har særlig kompetanse på kommunikasjon som skjer i skjæringsfeltet mellom forvaltning og politiske prosesser, og spesielt byggeprosesser og byutvikling.

Les mer
 • Nabokontakt
 • Samfunns- og myndighetskontakt
 • Myndighetskontakt
 • Folkemøter
 • Mediekontakt
 • Inkludering og medvirkning
 • Prosjektkommunikasjon
 • Innsikt og analyse
 • Påvirkning

Posisjonering og omdømme

Nucleus bistår med posisjonering og omdømmeutvikling for virksomheter og organisasjoner. Vi bistår i omstillingsprosesser som for eksempel nedbemanninger, omorganiseringer og nedleggelser.

Les mer
 • Strategier
 • Innsikt og analyse
 • Identitetsprosess
 • Topplederrådgivning
 • Bærekraft og samfunnsansvar
 • Lederkommunikasjon
 • Endringer og omstillinger
 • Kommunikasjonsstrategi

Annonsering

Nucleus hjelper oppdragsgivere med å nå ut med sitt budskap på en strategisk, kosteffektiv og resultatdrevet måte. Vi kan bistå med små og store kampanjer på tvers av distribusjonskanaler.

Les mer