Høyere utdanning og kompetanse i ny drakt

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er et nyopprettet direktorat som omfavner seks tidligere direktorater. Nucleus fikk jobben med å lage en ny, samlet visuell identitet.
Bakgrunn

Kompetanse Norge blir nytt direktorat

Nucleus har hatt en rammeavtale med Kompetanse Norge, et direktorat under Kunnskapsdepartementet, i tre år. I løpet av den tiden har vi levert nettsider, kampanjer, digitale læreverktøy, design, tekst og foto.

Kompetanse Norge har hatt en spennende reise disse årene. En av de viktigste oppdragene Nucleus har gjennomført så langt, var da regjeringen i 2021 bestemte at Kompetanse Norge skulle slås sammen med fem andre direktorater for å danne Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Da fikk Nucleus oppdraget å lage ny logo, visuell profil, designmanual og senere implementere den nye profilen i rapportmaler, skilt og profilerings-/markedsmateriell.

Oppdrag

Visuell identitet som sier mye

– Det var en utfordrende oppgave da alle seks direktorater allerede hadde en visuell profil de var knyttet til fra før. Verdiene måtte samles for å utvikle en felles kultur og merkevareverdi, forteller Eva Storbråten, prosjektleder og storkundeansvarlig i Nucleus.

– I tillegg skulle logoen være på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk i tillegg til nynorsk, bokmål og engelsk. Det er en stor utfordring å lage en logo som fungerer på alle språk, legger hun til.

En collage med ny logo og bilder der den nye visuelle identiteten til HK-dir brukes.
FRA SEKS TIL ÉN VISUELL IDENTITET: Nucleus utviklet ny, samlet visuell identitet til HK-Dir – et nytt direktorat bestående av Kompetanse Norge, UNIT, NOKUT, NSD, Diku og Universell.

For HK-dir var det viktig at den nye visuelle identiteten skulle fortelle sluttbrukerne, rammesetterne og andre aktører hvem direktoratet er, og hva de gjør.

Nucleus fikk beskjed om at den visuelle identiteten skulle være troverdig, unik, meningsfull, relevant, fleksibel, tidsriktig og skape begeistring og inspirasjon.

Med disse føringene startet arbeidet med å utvikle ny logo, fargepalett, typografisk stil, støtteelementer, bildestil og merkearkitektur.

Løsning

Logo som gjenspeiler verdiene

I arbeidet med ny visuell identitet tok Nucleus i bruk det nye direktoratets merkepyramide og verdier. Som en del av innsiktsfasen var det naturlig å gå gjennom logoene til en rekke andre direktorater.

Logoen er enhver organisasjons viktigste signatur og skal skape gjenkjennelse i all kommunikasjon. Det skal ikke være tvil om hvem som er avsender, og det er viktig at signaturen fremstår tydelig og er godt lesbar for alle målgrupper.

– På bakgrunn av innsikten og merkepyramiden anbefalte vi å utvikle logo med et frittstående, gjenkjennelig symbol som kunne sammenstilles med forkortelsen HK, forklarer Storbråten.

 Logo til nye HK-dir i fullfarge – rosa og flere nyanser av oransje.
PRIMÆRLOGO: Symbolet i fullfargeversjonen av logoen er en forkortelse av direktoratets navn (HK) og er et monogram utformet ved hjelp av kvadratiske byggeklosser som spiller på det å bygge kompetanse.

– Monogrammet «HK» har en solid struktur, men er samtidig åpen og i utvikling. Det gjenspeiler samfunnsoppdraget til HK-dir, sier Storbråten.

Hjørnene i byggeklossene er avrundet for å skape et mykere uttrykk.

Sekundærlogo i horisontal versjon med teksten over to linjer.
SEKUNDÆRLOGO: I noen tilfeller er det mer hensiktsmessig med en horisontal fremstilling. Da brukes sekundærlogoen.

– Det var også viktig for oss å få gjennom en sterk fargepalett med klare og lyse farger, men med noe mørkere, mer dampende toner for balanse og tyngde. Det gjør den visuelle identiteten nyskapende, relevant og unik, forklarer Storbråten.

Logo i fullfarge på mørk bakgrunn, hvit på rosa bakgrunn og svart på oransje bakgrunn.
FLERE FARGEVARIANTER: Logoen bør primært brukes i fullfargeversjon. Der fullfarge ikke er mulig kan disse fargevariantene tas i bruk.

– Også typografisk stil og fargevalg er bygget på de nye verdiene til direktoratet, forklarer Storbråten.

Typografien har avrundede, myke former og er ren, tydelig og tidsriktig. Fargepaletten består av sterke farger som skiller seg ut og skaper en gjenkjennelig profil. I tillegg ble det lagt opp duotone fargekombinasjoner i designmanualen som kan brukes på bilder i profileringsmateriell og skape et fortellende og relevant uttrykk.

HK-dir-logo på seks forskjellige skriftspråk – bokmål, nynorsk, engelsk, nord-samisk, sør-samisk og lulesamisk.
OMFATTENDE: Logoarbeidet for HK-dir var nødt til å fungere på seks ulike skriftspråk. – En krevende og veldig spennende oppgave, forteller prosjektleder Eva.

– Vi hadde kun fire måneder på oss til å få på plass en ny profil og allerede i det første møtet med Nucleus opplevde vi at dialogen var god med gjensidig forståelse for hva bestillingen innebar og hvor vi ville. Designer Øydis Fjørtoft leverte godt begrunnede skisser, og prosjektleder Eva gjorde at vi følte oss trygge gjennom hele prosessen, forteller Anne Katrine Rognerud, seniorrådgiver i HK-dir.

Vil du se hele profilmanualen for den visuelle identiteten til HK-dir?

Last den ned her.

Resultat

Helhetlig, strategisk designjobb

– I løpet av få måneder fikk vi levert en helhetlig, strategisk designjobb for nyopprettede HK-dir. Vi leverte både selve designet, tekst til profilmanual og foto, sier Storbråten.

I tillegg utviklet Nucleus en midlertidig landingsside til alt det praktiske rundt sammenslåingen var på plass.

– Vi er veldig fornøyde med både prosessen og sluttresultatet. Den nye profilen er godt mottatt i hele organisasjonen, og har bidratt til at vi har fått en sterk identitet å bygge videre på både internt og eksternt, forteller Rognerud fra HK-dir.

En collage som viser ulike uttak med den nye logoen og visuelle identiteten til HK-dir. Blant annet pins, visittkort og totebags.
SKAPER IDENTITET: HK-dir opplever sin nye designprofil som en viktig driver for å bygge en ny, samlet identitet for seks direktorater.

Nucleus har også tidligere utviklet en egen nettsideportal for HK-dir der karriereveiledere kan finne inspirasjon og øke sin kompetanse.

Les om arbeidet her.

Bli kjent med våre tjenester innen design og webutvikling

Lang erfaring med design på alle flater