Aktuelt

Nyheter om byrået, tanker fra ansatte og ellers litt om hva som rører seg i bransjen.

IKEA velger Nucleus som strategisk kommunikasjonsbyrå

IKEA Norge har valgt Nucleus som sin byråpartner på strategisk kommunikasjon og PR. Nucleus skal levere strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning, innsikt og analyse, PR-rådgiving og kampanjer.

Er du til å stole på?

Som kommunepolitiker fikk du ved sist valg et tillitsvotum fra dine velgere. Men hvor bevisst er du på å forvalte denne tilliten og vet du hva velgerne mener er de viktigste driverne for å bygge tillit?

Tillitsanalysen: Har din virksomhet tillit?

Tillitsanalysen er et helt nytt strategisk verktøy for kommuniktører, strateger og merkevareansvarlige. For første gang får man innsikt i hva som faktisk påvirker tilliten til en virksomhet eller merkevare.

Dette er våre retningslinjer for bruk av generative AI-modeller

Vi tror på verdien av tillit. Kunstig intelligens skal i Nucleus aldri brukes på en måte som går på bekostning av eller undergraver dette. Samtidig skal vi utforske og utnytte mulighetsrommet som ligger innenfor kunstig intelligens til å øke kvaliteten på våre leveranser, forbedre samarbeidsformer og utvikle nye arbeidsmetoder.

Nucleus knytter til seg Espen Hoff som assosiert seniorrådgiver

Mangeårig toppleder i næringslivet, Espen Hoff, skal bistå kunder av Nucleus med oppdrag knyttet til strategi- og endringsprosesser.

Nucleus bygger AI-tjenester for kommunikasjonsavdelinger: Lanserer Nucleus Labs

Nucleus lanserer en ny samarbeidsform, Nucleus Labs, for å utvikle konkrete bruksområder og tjenester basert på generativ AI for markeds- eller kommunikasjonsavdelinger.

Se flere →