Aktuelt

Nyheter om byrået, tanker fra ansatte og ellers litt om hva som rører seg i bransjen.

Slik beholder du tilliten selv når du må nedbemanne

Mange virksomheter står foran nedbemanninger i tiden som kommer. Dette er tøffe og krevende prosesser som kan svekke tilliten både til lederne som gjennomfører dem og til selskapet hvis det ikke gjøres riktig. Resultatet kan være intern misnøye, kundeflukt og fallende aksjekurs.

Her er vår kundeliste

Vi i Nucleus har alltid praktisert åpenhet om kundeforhold. Vi oppdaterer og publiserer vår kundeliste to ganger per år. Her er vår kundeliste per desember 2022:

Nucleus satser på kommunikasjonstrening for ledere med Line Andersen i nøkkelrolle

I en tid med stadig raskere samfunn- og markedsendringer stilles det høye krav til god lederkommunikasjon. For å imøtekomme et økt behov på dette området, har Nucleus knyttet til seg Line Andersen, en av landets aller beste budskapsformidlere.

Nucleus tar filmsatsingen et steg videre

Med mange filmleveranser på trappene, styrker Nucleus filmteamet i byrået ytterligere. Alexander Olsson kommer inn som byråets aller første postprodusent, og Ingvill Sunnby starter i januar som visuell innholdsprodusent.

Nucleus styrker seg i bredden med tre nye

Nucleus styrker sin breddeleveranse med tre nyansettelser. Sara Voll er ny digital designer i byrået, Lise Lotte Monsen er ny kommunikasjonsrådgiver og Anna Larsen er ansatt som ny innholdsrådgiver.

Nucleus vant Patentstyrets byråkonkurranse

Nucleus blir Patentstyrets nye kommunikasjonsbyrå, etter å ha danket ut ti andre byråer.

Se flere →